Informacje przekazane przez Wydawnictwo Jedność

Wykaz nowych podręczników Wydawnictwa Jedność na rok szkolny 2020/21do programów nauczania religii opartych na Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z dnia 8 czerwca 2018 roku


6-latki (klasa 0) Program „TAK dla Jezusa" nr AZ-0-01/20 Tytuł podręcznika: „Tak! Jezus mnie kocha". Autorzy: E. Kondrak, D. Kurpiński, J. Snopek
Klasa I – szkoła podstawowa Program „Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem" nr AZ-1-01/18 Tytuł podręcznika: „Poznaję Boży świat". Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek
Klasa V – szkoła podstawowa Program „Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość" AZ-2-02/20 Tytuł podręcznika: „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy". Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
Klasa I – szkoła ponadpodstawowa: liceum i technikum program „Z Bogiem w dorosłe życie" nr AZ-3-01/18 liceum/ technikum AZ-4-01/18 Tytuł podręcznika: „Szczęśliwi, którzy żyją wolnością". Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska
Klasa I – szkoła branżowa I stopnia program „Ku dorosłości" nr AZ-5-01/18 Tytuł podręcznika: „Jestem chrześcijaninem. Wierzę". Autorzy: dr K. Rokosz, B. Nosek