Ogłoszenia Wydziału Katechetycznego na zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Zakończenie roku szkolnego dla katechetów świeckich i zakonnych – czerwiec 2020 r.

- Dziękuję wszystkim katechetom za trud całorocznej pracy katechetycznej (również on-line) w przedszkolach, szkołach i w parafiach w mijającym roku szkolnym 2019/2020.
- Gratuluję sukcesów uczniów i w większości pozytywnych ocen hospitacyjnych z racji wizytacji kanonicznych.
- Dziękuję serdecznie wszystkim katechetom, którzy sumiennie uczęszczali w minionym roku szkolnym na spotkania formacyjne: dni skupienia, konferencje metodyczne oraz doskonalili swój kunszt katechetyczny przez uczestnictwo w warsztatach oraz dodatkowych konferencjach.
- Dziękuję także katechetom współpracującym z Wydziałem Katechetycznym – przy organizacji spotkań diecezjalnych, rekolekcji oraz za inicjowanie i organizację konkursów religijnych o zasięgu szkolnym, dekanalnym i miejskim. Szczególnie dziękuję dekanalnym koordynatorom konkursów biblijnych dla szkół podstawowych.
- Diecezjalnym Doradcom Metodycznym Religii dziękuję – za współpracę z Wydziałem Katechetycznym i przeprowadzone konferencje metodyczne, warsztaty oraz służenie indywidualną pomocą na dyżurach oraz za zaangażowanie w organizację konkursów diecezjalnych.
- Dziękuję organizatorom konkursów – zarówno o zasięgu diecezjalnym, jak i miejskim – za trud i prace włożone w przygotowanie i przeprowadzenie tych imprez na bardzo wysokim poziomie. Podkreślam wagę przeprowadzanych konkursów w roku 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.
- Dziękuję także wszystkim katechetom, którzy aktywnie włączyli się w przedsięwzięcia duszpasterskie organizowane przez parafie i diecezję.

OGŁOSZENIA

1. Bardzo proszę o zgłoszenie bezpośrednio do mnie braków godzin. Zbieram też deklaracje, kto chciałby uczyć w większym wymiarze niż cały etat.

2. Karty formacyjne – proszę oddać w sekretariacie Wydziału lub wysłać listem poleconym na adres Wydziału, ul. Gospodarcza 14a, 41-214 Sosnowiec.

3. Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 (jeśli pozwoli sytuacja sanitarna) – odbędzie się 29 sierpnia 2020 r., o godz. 9:30 (w sobotę), z udziałem ks. bpa Grzegorza Kaszaka, naszym gościem będzie ks. prof. dr hab. Andrzej Kiciński z Lublina.

4. Proszę o zgłaszanie w Wydziale urlopów zdrowotnych i zwolnień lekarskich przekraczających dwa tygodnie.

5. Ze względu na pandemię rezygnujemy z tradycyjnego (papierowego) Biuletynu katechetycznego na rok szkolny 2020/2021. Wszystkie ważne materiały będą umieszczane na stronie internetowej Wydziału oraz przesyłane pocztą elektroniczną. Dziękuję za pomoc w zorganizowaniu bazy mailowej katechetów diecezji sosnowieckiej. Regulaminy konkursów – należy przesłać do dn. 20 lipca 2020 r. w formie elektronicznej na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

6. Uprzejmie informuję, że w dniu 15 maja 2020 r. Ksiądz Biskup podpisał Dekret w sprawie nowych podręczników katechetycznych obowiązujących na terenie Diecezji Sosnowieckiej w związku z wprowadzeniem nowej „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce" oraz Uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego z 19 września 2018 r. w sprawie jej obowiązywania. Można zatem od 1 września 2020 r. wprowadzić nowe podręczniki dla oddziałów przedszkolnych (6 lat), kl. I i V szkół podstawowych oraz kl. I szkół średnich. Zgodnie z dekretem można wykorzystać wszystkie nowe podręczniki dopuszczone do użytku ogólnopolskiego zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego KEP. Informacje od wydawnictw w sprawie nowych podręczników będą umieszczane na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego www.katecheza.sosnowiec.pl. Dekret oraz Uchwała KWK również na stronie internetowej Wydziału.

7. Uprzejmie informuję, że w roku szkolnym 2020/2021 konkurs biblijny dla szkół podstawowych odbędzie się w formule wojewódzkiej. Za przygotowanie pytań odpowiada diecezja sosnowiecka. Regulamin jest już na stronie internetowej Wydziału. Obowiązują Dzieje Apostolskie.

8. Uprzejmie informuję o terminach pielgrzymek diecezjalnych w roku szkolnym 2020/2021:
- Diecezjalna pielgrzymka uczniów szkół podstawowych do Kalwarii Zebrzydowskiej - 6 października 2020 r. (pierwszy wtorek miesiąca października);
- Diecezjalna pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę – 11 marca 2021 r. (czwartek przed IV Niedzielą Wielkiego Postu).

Wszystkim życzę słonecznych i spędzonych z Bogiem wakacji,
ks. dr Michał Borda
Dyrektor Wydziału Katechetycznego