Podręczniki Wydawnictwa WAM Kraków

Sosnowiec, dn. 24 czerwca 2020 r.

Drodzy Katecheci,
Przekazuję informację na temat nowych podręczników przygotowanych przez Wydawnictwo WAM z Krakowa.
Więcej szczegółów na stronie:

https://www.katechizmy.pl/art-24096.nowe-katechizmy-wam-2020.html

Łączę wyrazy należnego szacunku,
Ks. dr Michał Borda
Dyrektor Wydziału Katechetycznego
Kurii Diecezjalnej
w Sosnowcu