Regulamin XVII Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego dla gimnazjum

XVII WOJEWÓDZKI KONKURS BIBLIJNY
dla gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018

I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym (Dz 2,4)

HONOROWY PATRONAT:
JE Ks. Arcybiskup dr Wiktor Skworc

ADRESACI:
Uczniowie klas II – III gimnazjum województwa śląskiego

ORGANIZATOR:
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach

WSPÓŁODPOWIEDZIALNI ZA ORGANIZACJĘ W REJONACH
Wydziały katechetyczne diecezji: częstochowskiej, gliwickiej, sosnowieckiej, diecezjalni wizytatorzy katechizacji, diecezjalni doradcy metodyczni religii; lokalne wydziały edukacji.

CELE KONKURSU:
- Poznanie treści Dziejów Apostolskich,
- Ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu chrześcijanina,
- Pogłębienie wiedzy i wiary oraz kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane Słowo Boże,
- Zachęcenie do większego zainteresowania i aktywności na lekcjach religii i w życiu szkoły.
- Inspirowanie do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła i społeczności lokalnej.
więcej TUTAJ