XVI DIECEZJALNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI RELIGIJNEJ „OD BOGURODZICY DO DZISIAJ”

XVI DIECEZJALNY
KONKURS RECYTATORSKI
POEZJI RELIGIJNEJ
„OD BOGURODZICY DO DZISIAJ”


Poezja o treściach religijnych dowolnego autora


PATRONAT HONOROWY:
Ks. Biskup Diecezji Sosnowieckiej - doktor Grzegorz Kaszak


ORGANIZATOR:
Miejski Zespół Szkół - Gimnazjum nr 1 w Czeladzi,
Parafa pw. św. Stanisława B.M. w Czeladzi.

ADRESACI:
uczniowie gimnazjów diecezji sosnowieckiej.

CELE KONKURSU:
rozbudzenie zainteresowań poezją religijną i jej promocja,
poznanie fragmentów Pisma Świętego,
uwrażliwienie na piękno poezji religijnej,
poznawanie Boga poprzez piękno poetyckiego słowa,
rozwijanie zainteresowań i zdolności recytatorskich uczniów,
współpraca z rodzicami – zaangażowanie rodziców w przygotowanie
młodzieży do występu.

ZASADY UCZESTNICTWA:
w konkursie mogą wziąć udział uczniowie dowolnej klasy gimnazjalnej,
konkurs polegał będzie na wyłonieniu spośród uczestników
najlepszego recytatora,
każdy uczestnik konkursu powinien zaprezentować z pamięci jeden
wybrany przez siebie wiersz o treściach religijnych dowolnego autora
oraz fragment z Księgi Mądrości (Modlitwa o Mądrość 9, 1 – 6),
Jury przy ocenie prezentacji będzie brało pod uwagę:
zgodność utworu z tematyką konkursu,
opanowanie pamięciowe tekstu,
zrozumienie i interpretację utworu,

dykcję, akcent, intonację,

ogólne wrażenie artystyczne,
liczba uczestników nie powinna przekraczać 3 osób z danego gimnazjum.

TERMIN:
fnał konkursu planowany jest na kwiecień lub maj 2018 r. w Czeladzi,
(informacje o dacie i miejscu fnału będą umieszczone na stronie internetowej organizatora konkursu),
do dnia 26 marca 2018 r. należy zgłosić organizatorom udział szkoły
w konkursie. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę szkoły, imiona i nazwiska uczniów biorących udział w konkursie oraz imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.
Można je dostarczyć osobiście do sekretariatu naszej szkoły, przesłać pocztą
lub e-mailem ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).
Adres: Miejski Zespół Szkół – Gimnazjum nr 1
ul. Szkolna 6
41-250 Czeladź
tel. (32) 265 85 69

KOORDYNATOR KONKURSU:
mgr Beata Machura - tel.: 795 524 708

STRONA INTERNETOWA:
www.mzs.czeladz.pl

NAGRODY:
Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe. Wszyscy uczniowie
biorący udział w konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa, a opiekunowie
podziękowania.