IV REGIONALNY KONKURS POŚWIĘCONY POEZJI KS. JANA TWARDOWSKIEGO

IV REGIONALNY KONKURS
POŚWIĘCONY POEZJI KS. JANA TWARDOWSKIEGO
Jeżeli kochasz czas zawsze odnajdziesz nie mając nawet ani jednej chwili

ORGANIZATORZY:
• Szkoła Podstawowa Nr 42 w Sosnowcu
• Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
• Parafa Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Sosnowcu

ADRESACI:
• Uczniowie szkół podstawowych klas I-III
• Uczniowie szkół podstawowych klas IV-VII
• Uczniowie szkół gimnazjalnych klas II-III

CELE:
• rozbudzenie zainteresowań poezją religijną oraz jej promocja,
• upowszechnianie sztuki „żywego” słowa,
• poznanie twórczości ks. Jana Twardowskiego,
• kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne,
• rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej poezją
ks. J. Twardowskiego,
• prezentacja umiejętności uczniów,
• rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów,
• promowanie wartości nieprzemijających.

ZASADY UCZESTNICTWA:
KATEGORIA PLASTYCZNA – PRZEKŁAD INTERSEMIOTYCZNY DLA KLAS IIII SZKOŁA PODSTAWOWA
Uczeń indywidualnie wykonuje pracę, która będzie twórczym zilustrowaniem
wybranego wiersza ks. Jana Twardowskiego. Format oraz technika pracy jest
dowolna. Dopuszcza się formę płaską i przestrzenną. Praca powinna zwierać

metryczkę: imię i nazwisko ucznia biorącego udział w konkursie, tytuł wiersza,
nazwę szkoły, adres, telefon, imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna.
Prosimy o dołączenie do pracy plastycznej - tekstu wiersza.
Komisja konkursowa ocenia:* zgodność pracy z tematyką wybranego wiersza,
* inwencję twórczą,
* estetykę i samodzielność wykonania.

KATEGORIA RECYTATORSKA DLA KLAS IV-VII - SZKOŁA PODSTAWOWA
Recytacja wybranego wiersza ks. Jana Twardowskiego. Można wykorzystać
rekwizyty.
Komisja konkursowa ocenia w skali od 0 do 5 punktów: *stopień opanowania
pamięciowego tekstu, *interpretację tekstu,*ogólne wrażenie artystyczne.

KATEGORIA FOTOGRAFICZNA:
Uczestnicy pracują indywidualnie i przesyłają od 3 do 5 wywołanych fotografi stanowiących artystyczną ilustrację do wybranego wiersza ks. Jana Twardowskiego. Format zdjęć od 15/20 cm do 20/30 cm. Dopuszcza się nadsyłanie
tylko własnych prac fotografcznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografe powstałe
w rezultacie wyraźnej ingerencji grafcznej będą odrzucane. Fotografe nie
mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Fotografe na odwrocie powinny zwierać metryczkę: imię i nazwisko ucznia biorącego udział w konkursie, tytuł wiersza, nazwę
szkoły, adres, telefon, imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna. Prosimy o dołą-
czenie do pracy fotografcznej - tekstu wiersza.
Komisja konkursowa ocenia: * zgodność pracy z tematyką wybranego wiersza, * inwencję twórczą, * oryginalne ujęcie tematu, * estetykę i samodzielność wykonania. Do pracy prosimy dołączyć podpisane oświadczenie:
Oświadczam, że jestem autorem prac, które zgłaszam do konkursu oraz posiadam do nich pełne prawa autorskie.

UWAGI:
Recytację wiersza oraz prace plastyczne ocenia jury powołane przez organizatora konkursu. Recytacja wiersza będzie odbywała się tylko w obecności komisji i osoby fotografującej. Jury zastrzega sobie prawo fotografowania oraz rejestracji prezentacji. Prace plastyczne i fotografczne, które nie zostaną odebrane do dnia 22.12.2017 r., przechodzą na własność organizatora. Autorzy wyrażają zgodę na prezentację ich prac oraz na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymagań organizacji konkursu. Przystąpienie do konkursu
oznacza akceptację założeń regulaminowych.

TERMINY:
Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczestników w kategorii recytatorskiej oraz dostarczyć maksymalnie 4 prace plastyczne i maksymalnie 4 prace
fotografczne do 10 listopada (piątek) 2017 r. na adres:
Szkoła Podstawowa Nr 42 w Sosnowcu, ul. B. Prusa 253a
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 32/263-35-82, fax. (32) 750-87-42
(karta zgłoszeniowa dla uczestników konkursu zamieszczona na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu: zakładka
Konkursy).
Recytacja wierszy odbędzie się 23 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 13:00.
(W przypadku dużej ilości zgłoszeń w kategorii recytatorskiej zostanie wyznaczony jeszcze jeden termin przesłuchań konkursowych, o czym uczestnicy
zostaną powiadomieni indywidualnie).
Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i prezentacja laureatów:
5 grudnia 2017 r. (wtorek) o godz. 13:00
Nagrodzeni uczniowie zostaną powiadomieni o ich odbiorze indywidualnym
zaproszeniem.

KOORDYNATORZY KONKURSU:
mgr Ewa Felis - tel. 530-271-889; e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
mgr Klaudia Kwiatkowska - tel. 783-291-210; e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
mgr Jadwiga Feluś