V REGIONALNY KONKURS POŚWIĘCONY POEZJI KS. JANA TWARDOWSKIEGO „NADZIEJA UCZY CZEKAĆ POMALUTKU”

V REGIONALNY KONKURS
POŚWIĘCONY POEZJI KS. JANA TWARDOWSKIEGO

„NADZIEJA UCZY CZEKAĆ POMALUTKU”

ORGANIZATORZY:
- Szkoła Podstawowa nr 42 w Sosnowcu 
- Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

ADRESACI:

  • Uczniowie szkół podstawowych klas I-III.
  • Uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII.
  • Uczniowie trzecich klas szkół gimnazjalnych.
  • zgodność pracy z tematyką wybranego wiersza,
  • inwencję twórczą,
  • estetykę i samodzielność wykonania.
  • stopień opanowania pamięciowego tekstu,
  • interpretację tekstu,

CELE:


- rozbudzenie zainteresowań poezją religijną oraz jej promocja,
- upowszechnianie sztuki „żywego” słowa,
- poznanie twórczości ks. Jana Twardowskiego,
- kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne,

- rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej poezją ks. J. Twardowskiego,
- prezentacja umiejętności uczniów,
- rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów,
- promowanie wartości nieprzemijających.

ZASADY UCZESTNICTWA:

KATEGORIA PLASTYCZNA – PRZEKŁAD INTERSEMIOTYCZNY

DLA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Uczeń indywidualnie wykonuje pracę, która będzie twórczym zilustrowaniem wybranego wiersza ks. Jana Twardowskiego. Format oraz technika pracy jest dowolna. Dopuszcza się formę płaską i przestrzenną. Praca powinna zwierać metryczkę: imię i nazwisko ucznia biorącego udział w konkursie, tytuł wiersza, nazwę szkoły, adres, telefon, imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna.
Prosimy o dołączenie do pracy plastycznej tekstu wiersza.

Komisja konkursowa ocenia:

KATEGORIA RECYTATORSKA DLA KLAS IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ORAZ DLA UCZNIÓW TRZECICH KLAS GIMNAZJUM

Recytacja wybranego wiersza ks. Jana Twardowskiego. Można wykorzystać rekwizyty. Komisja konkursowa ocenia w skali od 0 do 5 punktów:

Uczniowie będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych: kl. IV-VI oraz kl. VII, VIII i kl. gimnazjalne.

TERMINY: ·

Do dnia 9 listopada (piątek)2018 r. każda szkoła może dostarczyć maksymalnie 4 prace plastyczne na adres:

Szkoła Podstawowa nr 42, 41-219 Sosnowiec, ul. B. Prusa 253a.

Do dnia 15.11.2018 r. każda szkoła zgłasza maksymalnie 3 uczestników w kategorii recytatorskiej, które prosimy kierować tylko na adres mailowy koordynatorów.

Recytacja wierszy odbędzie się26 listopada 2018 r. (poniedziałek) o godz. 12:00. (W przypadku dużej ilości zgłoszeń zostanie wyznaczony jeszcze jeden termin przesłuchań konkursowych, o czymuczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie).

Nagrodzeni uczniowie zostaną powiadomieni o terminie rozdania nagród indywidualnym zaproszeniem.

KOORDYNATORZY KONKURSU:

mgr Ewa Felis - tel. 530-271-889; e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

mgr Klaudia Kwiatkowska - tel. 783-291-210; e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

mgr Sylwia Wasiel - tel. 502 243 821: e-mail;  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ZGŁOSZENIA uczestników w KATEGORII RECYTATORSKIEJ prosimy przesyłać tylko na adres e-mailowy koordynatorów konkursu. Powinny ono zawierać następujące informacje: nazwa szkoły (dane kontaktowe: adres, telefon, 
e-mail), imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna oraz telefon kontaktowy i 
e-mail, imię i nazwisko ucznia/klasa.