X DIECEZJALNY KONKURS FOTOGRAFICZNY: "Religijny obiekt o charakterze patriotycznym"

X DIECEZJALNY KONKURS FOTOGRAFICZNY:

religijny obiekt o charakterze patriotycznym

PATRONAT HONOROWY:

- Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak

ORGANIZATOR:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach,

- Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach,

- Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.

ADRESACI:

- Uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VII, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Diecezji Sosnowieckiej, a także dorośli.

CELE KONKURSU:

- upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,

- kształtowanie i promowanie wśród uczniów postaw patriotycznych,

- pogłębienie i kultywowanie historii i tradycji chrześcijańskiej,

uświadamianie i umacnianie tożsamości narodowej,

-pogłębianie zaangażowania i współodpowiedzialności za dawanie świadectwa wiary,

- zachęta do dzielenia się refleksją na temat własnych poszukiwań wypływających z wiary.

ZASADY UCZESTNICTWA:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy konkursowej zdjęcia/zdjęć ukazujących religijny obiekt o charakterze patriotycznym wraz z krótkim pisemnym uzasadnieniem – maksymalnie jedna strona A4 (opis miejsca gdzie znajduje się dany obiekt i opis charakteru patriotycznego obiektu – z jaki wydarzeniem lub osobą jest związany; co świadczy o jego patriotycznym charakterze). Opis powinien być dołączony na oddzielnej kartce A4 do każdego zdjęcia.

Mogą to być np. kaplice, krzyże, ołtarze, elementy o charakterze patriotycznym występujące w dekoracji kościołów, miejsca upamiętniające walkę niepodległościową duchowieństwa, miejsca związane z postaciami świętych i błogosławionych zaangażowanych w odrodzenie niepodległej Polski.

Prac nie należy podpisywać.  Powinny być oznaczone godłem (najlepiej słownym/cyfrowym). Zarówno zdjęcie jak i opis powinny posiadać to samo godło. Jeżeli autor przesyła więcej zdjęć (do 5 sztuk) należy zdjęcia i odpowiadające im opisy ponumerować).

Do prac należy dołączyć kartę zgłoszeniową zawierającą:

-        nazwa szkoły, adres, telefon i adres e-mail

-        imię i nazwisko opiekuna, telefon i adres e-mail do korespondencji

-        imię i nazwisko autora, klasa

-        oświadczenie autora pracy oraz opiekunów prawnych (wzór podany przez organizatora).

TERMIN:

Prace należy dostarczyć do organizatora konkursu do dnia 10 października 2018 roku na adres: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach

ul. Źrałków 1; 42-580 Wojkowice Tel/fax. 032 769 57 62

z dopiskiem X DIECEZJALNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

KOORDYNATORZY KONKURSU:

Justyna Pitas - Diecezjalny Doradca Metodyczny Religii.

Kontakt: tel: 668 883 587; e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

STRONA INTERNETOWA I MATERIAŁY DO POBRANIA:

https://www.facebook.com/konkursliterackofotograficzny