IV DIECEZJALNY KONKURS „ŚLADAMI PATRONÓW DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ”

IV DIECEZJALNY KONKURS
„ŚLADAMI PATRONÓW DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ”


HONOROWY PATRONAT
:
J. E. Ks. Biskup Grzegorz Kaszak


ADRESATCI:
Uczniowie szkół podstawowych diecezji sosnowieckiej z klas IV – VII
Uczniowie szkół gimnazjalnych diecezji sosnowieckiej


ORGANIZATORZY KONKURSU:
Szkoła Podstawowa Nr 42 w Sosnowcu, ul. B. Prusa 253a
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 32/263-35-82, fax. (32) 750-87-42
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Parafa Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Sosnowcu

CELE KONKURSU:
poznanie patronów diecezji sosnowieckiej – św. Brata Alberta – Adama
Chmielowskiego i św. o. Rafała Kalinowskiego,
poznanie przesłania płynącego z ich życia i działalności,
inspirowanie uczniów do poszukiwania właściwych wzorców postępowania w życiu osobistym i społecznym,
kształtowanie kreatywności w myśleniu i działaniu,
kształtowanie umiejętności prezentacji własnej twórczości,
rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów.

ZASADY UCZESTNICTWA:
Uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjum wykonują plakat reklamowy
na temat „Życie i posłannictwo św. Brata Alberta” lub „Życie i posłannictwo
św. o. Rafała Kalinowskiego”
Celem plakatu jest „zareklamowanie” współczesnemu odbiorcy Świętych
Patronów diecezji. Prace mogą być wykonane indywidualnie lub w parach.

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu 35
Dopuszcza się format od A 2 do A 0. Technika wykonania jest dowolna. Każdą
pracę należy opatrzyć metryczką zawierające następujące dane: imię i nazwisko ucznia/uczniów, klasa, nazwa i adres placówki, telefon, e-mail, imię i nazwisko nauczyciela, telefon, e-mail.
Prace oceniane będą według następujących kryteriów: zgodność z tematem
konkursu, uwzględnienie w pracy wszystkich elementów kompozycyjnych
plakatu: tytuł, kompozycja, przeznaczenie plakatu, odbiorcy, czytelność przekazu, pomysłowość i oryginalność pracy.

TERMINY:
Do dnia 21.05.2018 r. należy przesłać maksymalnie po 4 prace z każdej kategorii z danej szkoły na adres: Szkoła Podstawowa Nr 42, 41-219 Sosnowiec,
ul. Prusa 253a.
Wręczenie nagród odbędzie się dn. 08.06.2018 r. (piątek).

UWAGI:
O wręczeniu nagród uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnym zaproszeniem. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów, jeśli nie
zostaną odebrane do dnia 20.06.2018 r. Autorzy prac wyrażają zgodę na prezentację ich twórczości oraz przetwarzanie danych osobowych w zakresie
organizacji konkursu.

KOORDYNATORZY KONKURSU:
mgr Ewa Felis - tel. 530-271-889; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
mgr Klaudia Kwiatkowska - tel. 783-291-210; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.