IV REGIONALNY KONKURS POŚWIĘCONY POEZJI KS. JANA TWARDOWSKIEGO

IV REGIONALNY KONKURS
POŚWIĘCONY POEZJI KS. JANA TWARDOWSKIEGO
Jeżeli kochasz czas zawsze odnajdziesz nie mając nawet ani jednej chwili

ORGANIZATORZY:
Szkoła Podstawowa Nr 42 w Sosnowcu
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Parafa Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Sosnowcu

ADRESACI:
Uczniowie szkół podstawowych klas I-III
Uczniowie szkół podstawowych klas IV-VII
Uczniowie szkół gimnazjalnych klas II-III

CELE:
rozbudzenie zainteresowań poezją religijną oraz jej promocja,
upowszechnianie sztuki „żywego” słowa,
poznanie twórczości ks. Jana Twardowskiego,
kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne,
rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej poezją
ks. J. Twardowskiego,
prezentacja umiejętności uczniów,
rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów,
promowanie wartości nieprzemijających.

ZASADY UCZESTNICTWA:
KATEGORIA PLASTYCZNA – PRZEKŁAD INTERSEMIOTYCZNY DLA KLAS IIII SZKOŁA PODSTAWOWA
Uczeń indywidualnie wykonuje pracę, która będzie twórczym zilustrowaniem
wybranego wiersza ks. Jana Twardowskiego. Format oraz technika pracy jest
dowolna. Dopuszcza się formę płaską i przestrzenną. Praca powinna zwierać

metryczkę: imię i nazwisko ucznia biorącego udział w konkursie, tytuł wiersza,
nazwę szkoły, adres, telefon, imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna.
Prosimy o dołączenie do pracy plastycznej - tekstu wiersza.
Komisja konkursowa ocenia:* zgodność pracy z tematyką wybranego wiersza,
* inwencję twórczą,
* estetykę i samodzielność wykonania.

KATEGORIA RECYTATORSKA DLA KLAS IV-VII - SZKOŁA PODSTAWOWA
Recytacja wybranego wiersza ks. Jana Twardowskiego. Można wykorzystać
rekwizyty.
Komisja konkursowa ocenia w skali od 0 do 5 punktów: *stopień opanowania
pamięciowego tekstu, *interpretację tekstu,*ogólne wrażenie artystyczne.

KATEGORIA FOTOGRAFICZNA:
Uczestnicy pracują indywidualnie i przesyłają od 3 do 5 wywołanych fotografi stanowiących artystyczną ilustrację do wybranego wiersza ks. Jana Twardowskiego. Format zdjęć od 15/20 cm do 20/30 cm. Dopuszcza się nadsyłanie
tylko własnych prac fotografcznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografe powstałe
w rezultacie wyraźnej ingerencji grafcznej będą odrzucane. Fotografe nie
mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Fotografe na odwrocie powinny zwierać metryczkę: imię i nazwisko ucznia biorącego udział w konkursie, tytuł wiersza, nazwę
szkoły, adres, telefon, imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna. Prosimy o dołą-
czenie do pracy fotografcznej - tekstu wiersza.
Komisja konkursowa ocenia: * zgodność pracy z tematyką wybranego wiersza, * inwencję twórczą, * oryginalne ujęcie tematu, * estetykę i samodzielność wykonania. Do pracy prosimy dołączyć podpisane oświadczenie:
Oświadczam, że jestem autorem prac, które zgłaszam do konkursu oraz posiadam do nich pełne prawa autorskie.

UWAGI:
Recytację wiersza oraz prace plastyczne ocenia jury powołane przez organizatora konkursu. Recytacja wiersza będzie odbywała się tylko w obecności komisji i osoby fotografującej. Jury zastrzega sobie prawo fotografowania oraz rejestracji prezentacji. Prace plastyczne i fotografczne, które nie zostaną odebrane do dnia 22.12.2017 r., przechodzą na własność organizatora. Autorzy wyrażają zgodę na prezentację ich prac oraz na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymagań organizacji konkursu. Przystąpienie do konkursu
oznacza akceptację założeń regulaminowych.

TERMINY:
Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczestników w kategorii recytatorskiej oraz dostarczyć maksymalnie 4 prace plastyczne i maksymalnie 4 prace
fotografczne do 10 listopada (piątek) 2017 r. na adres:
Szkoła Podstawowa Nr 42 w Sosnowcu, ul. B. Prusa 253a
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 32/263-35-82, fax. (32) 750-87-42
(karta zgłoszeniowa dla uczestników konkursu zamieszczona na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu: zakładka
Konkursy).
Recytacja wierszy odbędzie się 23 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 13:00.
(W przypadku dużej ilości zgłoszeń w kategorii recytatorskiej zostanie wyznaczony jeszcze jeden termin przesłuchań konkursowych, o czym uczestnicy
zostaną powiadomieni indywidualnie).
Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i prezentacja laureatów:
5 grudnia 2017 r. (wtorek) o godz. 13:00
Nagrodzeni uczniowie zostaną powiadomieni o ich odbiorze indywidualnym
zaproszeniem.

KOORDYNATORZY KONKURSU:
mgr Ewa Felis - tel. 530-271-889; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
mgr Klaudia Kwiatkowska - tel. 783-291-210; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
mgr Jadwiga Feluś