VII DIECEZJALNY KONKURS „Św. Jan Paweł II – IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ”

VII DIECEZJALNY KONKURS
„Św. Jan Paweł II – IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ”


HONOROWY PATRONAT:
J.E. Ksiądz Biskup dr Piotr Skucha

ADRESACI:
Uczniowie szkół podstawowych z klas I – VII

ORGANIZATORZY:
Szkoła Podstawowa Nr 42 w Sosnowcu, ul. B. Prusa 253a
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 32/263-35-82, fax. (32) 750-87-42
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Parafa Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Sosnowcu

CELE:
zapoznanie z życiem i nauczaniem św. Jana Pawła II,
przybliżenie przesłania XVII Dnia Papieskiego,
przybliżenie wartości zawartych w nauczaniu św. Jana Pawła II,
kształtowanie postawy wdzięczności za dar pontyfkatu i kanonizacji
papieża Polaka, inspirowanie uczniów do poszukiwania właściwych
wzorców postępowania w życiu osobistym i społecznym,
kształtowanie postawy miłosierdzia w życiu osobistym i społecznym,
zachęta do podążania drogą świętości,
prezentacja umiejętności uczniów,
rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów.

ZASADY UCZESTNICTWA:
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
1. Plastyczna - dla uczniów klas I-III
2. Wiedza na temat św. Jana Pawła II - dla uczniów klas IV-VII

KATEGORIA PLASTYCZNA:
Indywidualna praca płaska wykonana w technice wybranej z następujących:
rysunek (może być wykonany ołówkiem, kredkami różnego typu, węglem lub
suchy pastel – powinien być utrwalony), malarstwo, collage, wydzieranka,
wyklejanka (pod warunkiem ścisłego przylegania wszystkich elementów do
płaszczyzny kartki), z wyłączeniem plasteliny oraz materiałów sypkich; format - A3 lub A4.
Kryteria oceniania:
- zgodność pracy w tematyką konkursu,- inwencja twórcza,
- estetyka i samodzielność wykonania.
Do dnia 21.05.2018 r. należy przesłać 4 prace z danej szkoły na adres:
Szkoła Podstawowa Nr 42, 41-219 Sosnowiec ul. Prusa 253a, opatrzone metryczką, która powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko
ucznia, klasa, szkoła, nauczyciel prowadzący, tel. kontaktowy i e-mail do nauczyciela.
Wręczenie nagród odbędzie się dn. 08.06.2018 r. (piątek). Nagrodzeni uczniowie zostaną powiadomieni o ich odbiorze indywidualnym zaproszeniem skierowanym na adres szkoły.
KATEGORIA WIEDZA O JANIE PAWLE II:
Do dnia 09.05.2018 r. należy zgłosić maksymalnie 4 uczestników z danej szko-
ły (wzór formularza - na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego).
Dnia 18.05.2018 r. (piątek) w Szkole Podstawowej Nr 42 ul. B. Prusa 253a
o godzinie 13:00 uczniowie piszą test.
Wręczenie nagród odbędzie się dn. 08.06.2018 r. (piątek). Nagrodzeni uczniowie zostaną powiadomieni o ich odbiorze indywidualnym zaproszeniem skierowanym na adres szkoły.
UWAGI:
Prace konkursowe ocenia jury powołane przez organizatora konkursu.
Jury zastrzega sobie prawo fotografowania oraz rejestracji prezentacji.
Prace plastyczne, jeśli nie zostaną odebrane do dnia 20.06.2018 r. przechodzą
na własność organizatora.

Autorzy wyrażają zgodę na prezentację ich prac oraz zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w zakresie wymagań organizacji konkursu.
Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację założeń regulaminowych.

KOORDYNATORZY KONKURSU:
mgr Ewa Felis - tel. 530-271-889; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
mgr Klaudia Kwiatkowska - tel. 783-291-210; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

STRONA INTERNETOWA - MATERIAŁY DO POBRNIA: TUTAJ ; BigrafiaTUTAJTUTAJ
Wszystkie materiały konkursowe, zawierające biografę św. Jana Pawła II oraz
dodatkowe lektury uzupełniające, w oparciu o które zostanie opracowany
test konkursowy, będą dostępne w formie wydruku w Wydziale Katechetycznym, oraz w zakładce DIECEZJALNE KONKURSY 2017/18 na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 42 w Sosnowcu - http://sp42.sosnowiec.pl/