XIV Diecezjalny Konkurs na przekład intersemiotyczny: MOJA ULUBIONA KOLĘDA

XIV Diecezjalny Konkurs na przekład intersemiotyczny:
MOJA ULUBIONA KOLĘDA
„Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania” Łk 2,14

PATRONAT HONOROWY:
Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
Proboszcz Parafi pw. św. Barbary w Sosnowcu.

ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Sosnowcu.

ADRESACI:
Dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych klas I – III,
IV – VII Diecezji Sosnowieckiej.

CELE KONKURSU:
Przybliżenie uczniom twórczości muzycznej i plastycznej związanej z
tradycjami Bożego Narodzenia – zaduma nad symboliką świąt.
Popularyzacja kolęd i pastorałek - wybór ulubionej kolędy.
Rozwijanie kreatywności dzieci – rozbudzenie wyobraźni
i inspiracja ku działaniom artystycznym.
Kształtowanie umiejętności prezentacji własnej twórczości.

PROJEKT PLASTYCZNY:
Sztuka przekładu – twórcze wyobrażenie mojej ulubionej kolędy, refleksja własna nad jej treścią i przesłaniem.
Format i technika dowolne. Forma płaska lub przestrzenna.
Praca powinna być wykonana indywidualnie.
Liczba prac – max 3 z określonej grupy wiekowej, wyłonione drogą eliminacji w danej placówce.

KATEGORIA INFORMATYCZNA dla uczniów klas IV - VII.
Uczestnik prezentuje ulubioną kolędę, jedną lub kilka. Może je przedstawić
na tle historycznym, w zwyczajach rodzinnego kolędowania czy kultywowania

tradycji Świąt Bożego Narodzenia w środowisku lokalnym. Swoją pracę uczeń
wykonuje posługując się wybranym programem komputerowym do tworzenia prezentacji multmedialnych lub dowolnym edytorem grafki. Liczba prac z
danej szkoły nie jest ograniczona.
Każdą pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora,
klasę (uczniowie), wiek (przedszkolaki) oraz koniecznie tytuł wybranej kolędy.
Proszę tak umieścić metryczkę, aby była widoczna z przodu pracy. Podać należy także nazwę i adres placówki, telefon, e-mail oraz imię i nazwisko, e-mail
nauczyciela prowadzącego.
Kryteria oceny prac: oryginalność pomysłu - sztuka przekładu, interpretacja
tekstu w obrazie, samodzielność wykonania, walory artystyczne.
TERMIN oddawania prac: do 11.12.2017 r.
Adres: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Juliusza Słowackiego, ul. Wawel 13, 41-200 Sosnowiec, tel.: (32) 266 58 85.
Postanowienia jury oraz termin fnału konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej SP nr 6: www.szkolap6.nazwa.pl (do 22.12.2017 r.). O wręczeniu dyplomów i nagród laureaci zostaną powiadomieni indywidualnym
zaproszeniem. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu, jeśli nie zostaną odebrane podczas gali fnałowej. Autorzy przystępując
do konkursu, wyrażają zgodę na prezentację ich prac oraz na przetwarzanie
danych osobowych w zakresie organizacji konkursu.

KOORDYNATORZY KONKURSU:
s. Jozuela M. Biernat; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
p. Edyta Żybort; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Bezpośrednie łącze do artykułu:
http://szkolap6.nazwa.pl/joomla/index.php/km/517-diecezjalny-konkurs-naprzeklad-intersemiotyczny-moja-ulubiona-koleda
Jest także możliwość wejścia ze strony głównej SP 6.