V Diecezjalny Konkurs Plastyczny „Najpiękniejsza palma wielkanocna’’

V Diecezjalny Konkurs Plastyczny
„Najpiękniejsza palma wielkanocna’’

PATRONAT HONOROWY:
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej
Wydział Katechetyczny w Sosnowcu
Parafa św. Jadwigi Królowej – Dąbrowa Górnicza

ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa Nr 13 w Zespole Szkół Nr 2 w Dąbrowie Górniczej

ADRESACI KONKURSU:
Uczniowie klas I-III
Uczniowie klas IV-VI

Termin dostarczania palm wielkanocnych:
Do 16.03.2018 r. ostatecznie proszę podać nazwisko i tel. kontaktowy
opiekuna.
23.03.2018 r. godz.10.00 – uroczyste wręczenie nagród i dyplomów
Każda szkoła dostarcza po 3 prace z każdej kategorii wiekowej kl. I-III i IV –VI
Uczniowie nagrodzeni zostaną powiadomieni telefonicznie.

CELE KONKURSU:
podtrzymywanie tradycji wielkanocnej;
rozwijanie wyobraźni i piękna;
wykorzystywanie umiejętności i zdolności uczniów do twórczości
plastycznych;
integracja dzieci szkół podstawowych z terenu miasta.

ZASADY UCZESTNICTWA:
Uczniowie klas I-III i IV-VI wykonują palmy wielkanocne:
indywidualnie /elementy wykonywane, nie gotowe/
różnymi technikami;
używając różnorodnych materiałów;
wielkość palm od 1 m do 1,5 m
palma powinna posiadać /czytelną/ metryczkę: imię i nazwisko wykonawcy, klasa, szkoła, nazwisko opiekuna, zgodę na przetwarzanie danych.
Jury powołane przez organizatorów oceniać będzie:
piękno palm
estetykę wykonania palm i samodzielność
oryginalność
dobór materiałów

TERMIN:
Odbiór palm do 6.04.2018 r.
Po tym terminie palmy przechodzą na własność organizatorów.
23.03.2018 r. zapraszamy uczniów prac nagrodzonych wraz z opiekunami na
uroczyste rozdanie dyplomów i nagród.
Prosimy o potwierdzenie obecności telefonicznie .
Przebieg spotkania:
1. Powitanie o godz. 10:00.
2. Krótki montaż wielkanocny.
3. Ogłoszenie wyników- wręczenie nagród i dyplomów.
4. Słodki poczęstunek.

KOORDYNATORZY KONKURSU:
Katecheci SP 13 w DG