V DIECEZJALNY KONKURS „ŚLADAMI PATRONÓW DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ”

V DIECEZJALNY KONKURS

„ŚLADAMI PATRONÓW DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ”

HONOROWY PATRONAT:

JE Ks. Bp Grzegorz Kaszak

ADRESACI:

 • Uczniowie szkół podstawowych diecezji sosnowieckiej z klas IV – VIII
 • Uczniowie szkół gimnazjalnych diecezji sosnowieckiej

ORGANIZATORZY KONKURSU:

 • Szkoła Podstawowa nr 42 w Sosnowcu, ul. B. Prusa 253a
 • Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 32/263-35-82, fax. (32) 750-87-42
 • Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

CELE KONKURSU:

 • poznanie patronów diecezji sosnowieckiej – św. Brata Alberta – Adama Chmielowskiego i św. o. Rafała Kalinowskiego,
 • poznanie przesłania płynącego z ich życia i działalności,
 • inspirowanie uczniów do poszukiwania właściwych wzorców postępowania w życiu osobistym i społecznym,
 • kształtowanie kreatywności w myśleniu i działaniu,
 • kształtowanie umiejętności prezentacji własnej twórczości,
 • rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów.

ZASADY UCZESTNICTWA:

Uczestnicy konkursu wykonują komiks inspirowany życiem i posłannictwem św. Brata Alberta lub św. o. Rafała Kalinowskiego, którego celem jest przedstawienie indywidualnie wybranych wydarzeń z życia Świętych Patronów diecezji. Prace należy wykonać indywidualnie. Technika prac konkursowych: malarstwo, rysunek, grafika (również komputerowa), szkic, techniki mieszane. Komiks powinien składać się z 3-6 plansz w formacie A4. Praca powinna być jednostronna a dialogi z wykorzystaniem pisma drukowanego.

Każdą pracę należy opatrzyć metryczką zawierające następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa i adres placówki, telefon, e-mail, imię i nazwisko nauczyciela, telefon, e-mail (pismo drukowane!).

 

Komiksy oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: kl. IV-VI oraz kl. VII, VIII oraz klasy gimnazjalne, według następujących kryteriów: zgodność z tematem konkursu,   uwzględnienie w pracy wszystkich elementów kompozycyjnych komiksu: tytuł, poprawność językowa dialogów, czytelność komunikatu, walory estetyczne, pomysłowość i oryginalność pracy.

 

TERMINY:

 

Do dnia 21.05.2019 r. należy przesłać maksymalnie po 4 prace z danej szkoły na adres: Szkoła Podstawowa nr 42, 41-219 Sosnowiec, ul. Prusa 253a.

 

Wręczenie nagród odbędzie się dn. 08.06.2019 r. (piątek).

 

UWAGI:

 

O wręczeniu nagród uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnym zaproszeniem. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów, jeśli nie zostaną odebrane do dnia 20.06.2019 r. Autorzy prac wyrażają zgodę na prezentację ich twórczości oraz przetwarzanie danych osobowych w zakresie organizacji konkursu.

 

KOORDYNATORZY KONKURSU:

 

mgr Ewa Felis - tel. 530-271-889; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

mgr Klaudia Kwiatkowska - tel. 783-291-210; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.