XVII DIECEZJALNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI RELIGIJNEJ „OD BOGURODZICY DO DZISIAJ” - Bóg jedyną nadzieją

XVII DIECEZJALNY

KONKURS RECYTATORSKI

POEZJI RELIGIJNEJ

„OD BOGURODZICY DO DZISIAJ”

Bóg jedyną nadzieją

Patronat Honorowy:

JE Ks. Bp dr Grzegorz Kaszak

 

Organizator:

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Czeladzi,

- parafia pw. św. Stanisława BM w Czeladzi.

 

AdresaCI:

- uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych i III gimnazjów

 

Cele Konkursu:

- rozbudzenie zainteresowań poezją religijną i jej promocja,

- poznanie fragmentów Pisma Świętego,

- uwrażliwienie na piękno poezji religijnej,

- poznawanie Boga poprzez piękno poetyckiego słowa,

- rozwijanie zainteresowań i zdolności recytatorskich uczniów,

- współpraca z rodzicami – zaangażowanie rodziców w przygotowanie młodzieży do występu.

ZASADY UCZESTNICTWA:

- w konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VII i VIII szkoły

podstawowej i III gimnazjum,

- konkurs polegał będzie na wyłonieniu spośród uczestników

najlepszego recytatora,

- każdy uczestnik konkursu powinien zaprezentować z pamięci jeden wybrany przez siebie wiersz o treściach religijnych dowolnego autora oraz fragment
z Księgi Psalmów: Ps 62 (61), 2-8 -
Bóg jedyną nadzieją,

- Jury przy ocenie prezentacji będzie brało pod uwagę:

  • zgodność utworów z tematyką konkursu,
  • opanowanie pamięciowe tekstów
  • zrozumienie i interpretację utworów,
  • dykcję, akcent, intonację,
  • ogólne wrażenie estetyczne

- liczba uczestników nie powinna przekraczać 3 osób z danej szkoły.

 

TERMIN:

- finał konkursu planowany jest na kwiecień lub maj 2019 r. w Czeladzi (informacje o dacie i miejscu finału będą umieszczone na stronie internetowej organizatora konkursu),

- do dnia 22 marca 2019 r. należy zgłosić organizatorom udział szkoły w konkursie. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę szkoły, imiona i nazwiska uczniów biorących udział w konkursie oraz imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna. Można je dostarczyć osobiście do sekretariatu naszej szkoły, przesłać pocztą lub e – mailem ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

 

 

Adres: Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Szkolna 6, 41-250 Czeladź
tel. 0322658569; www.sp2.czeladz.pl

 

Koordynator Konkursu:

mgr Beata Machura - tel.: 795 524 708