IX Diecezjalny Konkurs św. Jan Paweł II "Wstańcie chodźmy"

IX DIECEZJALNY KONKURS

„Św. Jan Paweł II – Wstańcie, chodźmy ! ”

HONOROWY PATRONAT:

JE Ks. Bp dr Piotr Skucha

ADRESACI:

Uczniowie szkół podstawowych z klas I – VIII

ORGANIZATORZY:

- Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół nr 2 w Sosnowcu, ul. B. Prusa 253a

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 32/263-35-82, fax. (32) 750-87-42

- Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

- Parafia Podwyższenia Św. Krzyża w Sosnowcu

CELE:

 • zapoznanie z życiem i nauczaniem św. Jana Pawła II,
 • przybliżenie przesłania XIX Dnia Papieskiego,
 • przybliżenie wartości zawartych w nauczaniu św. Jana Pawła II,
 • upamiętnienie 100 rocznicy urodzin Karola Wojtyły,
 • włączenie się w obchody ustanowionego przez Sejm Roku Św. Jana Pawła II,
 • kształtowanie postawy wdzięczności za dar pontyfikatu i kanonizacji papieża Polaka, inspirowanie uczniów do poszukiwania właściwych wzorców postępowania w życiu osobistym i społecznym,
 • kształtowanie postawy miłosierdzia w życiu osobistym i społecznym,
 • zachęta do podążania drogą świętości,
 • prezentacja umiejętności uczniów,
 • rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów.

ZASADY UCZESTNICTWA:

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:

 1. Plastyczna - dla uczniów klas I-III. 2.
 2. Wiedza na temat św. Jana Pawła II - dla uczniów klas IV-VIII

KATEGORIA PLASTYCZNA:

Indywidualna praca płaska wykonana w technice: rysunek (może być wykonany ołówkiem, kredkami różnego typu, węglem lub suchy pastel – powinien być utrwalony), malarstwo, collage, wydzieranka, wyklejanka (pod warunkiem ścisłego przylegania wszystkich elementów do płaszczyzny kartki), z wyłączeniem plasteliny oraz materiałów sypkich; format - A3 lub A4.

Kryteria oceniania:
- zgodność pracy w tematyką konkursu,

- inwencja twórcza,
- estetyka i samodzielność wykonania.


Do dnia 5.05.2020 r. należy przesłać 4 prace z danej szkoły na adres: Szkoła Podstawowa nr 42, 41-219 Sosnowiec, ul. Prusa 253a, opatrzone metryczką, która powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, nauczyciel prowadzący, tel. kontaktowy i e-mail do nauczyciela. Wręczenie nagród odbędzie się dn. 27.05.2020 r. Nagrodzeni uczniowie zostaną powiadomieni o ich odbiorze indywidualnym zaproszeniem skierowanym na adres szkoły.

KATEGORIA WIEDZY O JANIE PAWLE II:

Do dnia 30.04. 2020 r. należy zgłosić maksymalnie 4 uczestników z danej szkoły.

Dnia 08. 05.2020 r. w Szkole Podstawowej nr 42 ul. B. Prusa 253a o godzinie 13:00 uczniowie piszą test.
Wręczenie nagród odbędzie się dn. 28.05.2020 r.Nagrodzeni uczniowie zostaną powiadomieni o ich odbiorze indywidualnym zaproszeniem skierowanym na adres szkoły.

OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES TEMATYCZNY - MATERIAŁY DO POBRANIA:
Wszystkie materiały konkursowe, zawierające biografię św. Jana Pawła II oraz dodatkowe lektury uzupełniające, w oparciu o które zostanie opracowany test konkursowy, będą dostępne w formie wydruku w Wydziale Katechetycznym, oraz w zakładce DIECEZJALNE KONKURSY 2019/2020 na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 42 w Sosnowcu -
http://sp42.sosnowiec.pl/

UWAGI:
Prace konkursowe ocenia jury powołane przez organizatora konkursu.
Jury zastrzega sobie prawo fotografowania oraz rejestracji prezentacji.
Autorzy wyrażają zgodę na prezentację ich prac oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymagań organizacji konkursu.
Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację założeń regulaminowych.

 KOORDYNATORZY KONKURSU:
mgr Ewa Felis - tel. 530-271-889; e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
mgr Klaudia Kwiatkowska - tel. 783-291-210; e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ZGŁOSZENIA uczestników w Kategoria: wiedza o Janie Pawle II prosimy przesyłać tylko na adres e-mailowy koordynatorów konkursu. Powinny ono zawierać następujące informacje: nazwa szkoły (dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail), imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna oraz telefon kontaktowy i e-mail, imię i nazwisko ucznia/klasa.