XIII Diecezjalny Konkurs Wiedzy "Wielkie Osobowości Kościoła"

XIII DIECEZJALNY KONKURS WIEDZY

WIELKIE OSOBOWOŚCI KOŚCIOŁA

Jan Paweł II - Patron rodziny

Patronat Honorowy:

- Jego Ekscelencja Biskup Grzegorz Kaszak.

- Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.

- Przewodnicząca NSZZ „Solidarność Oświata” w Dąbrowie Górniczej mgr Monika Ćwiklińska.

Organizator:

- II LO im. St. Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej.

- Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.

AdresaCI:

Uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, uczniowie szkół średnich.

Cele Konkursu:

- Poznanie życia i świętości Karola Wojtyły w latach dzieciństwa i młodości, kapłaństwa a następnie pontyfikatu Jana Pawła II.

- Ukazanie miłości, jako atmosfery życia rodziny Wojtyłów, do której zawsze Papież Jan Paweł II odnosił się we wspomnieniach i nauczaniu o głębokiej więzi rodzinnej swojego domu.

- Modlitwa papieża Jana Pawła II za rodziny.

- Ojciec święty Franciszek podczas Mszy św. Kanonizacyjnej określił św. JPII mianem „papieża rodziny”.

- Poznanie Pontyfikatu Papieża Polaka jako „wielkiej promocji rodziny i obrony fundamentalnych wartości dotyczących ludzkiej cielesności, płciowości, seksualności, godności narzeczeństwa, sakramentalnego małżeństwa i rodziny otwartej na życie” wg Listu Episkopatu Polski zapowiadającego obchody XV Dnia Papieskiego (11 października 2015r.) na Konferencji Episkopatu Polski Jan Paweł II - Patron Rodziny, nr 3. Nauczanie św. Jana Pawła II.

- Ukazanie charyzmatycznej osobowości św. Jana Pawła II jako człowieka obdarzonego ponadprzeciętnymi zdolnościami intelektualnymi i umiejętnością łączenia rzetelnej wiedzy o świecie z żywą wiarą.

- Inspirowanie do naśladowania postawy świętego Jana Pawła IIw życiu społecznym
i rodzinnym.

- Promowanie wśród młodzieży wzoru postępowania służącego dobru wspólnemu.

Zasady Uczestnictwa:

- Szkołę może reprezentować 1-10 uczestników. Prosimy o strój galowy.

- Konkurs odbędzie się w formie pisemnej: pytania testowe (zamknięte i otwarte).

- Uczestnicy wraz z opiekunem przyjeżdżają na konkurs do godz. 09:30.

- Ogłoszenie wyników planowane jest około godziny 13:00 w dniu konkursu.

Lektura obowiązkowa:

 Lista lektury
JAN PAWEŁ II:
- Encyklika Evangelium vitae o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego: n. 31-45; 92-101.
- Adhortacja apostolska Familiaris consortio: n. 11-21; 28-41; 55-62.
- List do rodzin Gratissimam sane z okazji roku rodziny 1994: n. 6-17.
- List do dzieci w Roku Rodziny (całość).
- List apostolski Mulieris dignitatem z okazji roku maryjnego o godności i powołaniu kobiety: n. 17-22.
- List do osób w podeszłym wieku: n. 11-16.
- Szczecin, 11.06. 1987: Homilia w czasie Mszy św. odprawionej dla rodzin: n. 7-11.
- Kielce, 3.06.1991: Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na lotnisku w Masłowie (całość).
- Kalisz, 4.06.1997: Homilia w czasie Mszy św. odprawionej przed sanktuarium św. Józefa (całość)
- Mężczyzną i niewiastą stworzył ich: odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa. Cz. I, rozdz. 1.5: Człowiek w wymiarze daru, s. 44-63 (wyd. KUL, Lublin 2008).

TERMIN:

Zgłoszenie uczestników należy przesłać do 28.02. 2020 r. (dodatkowy termin co najmniej 10 dni przed datą dzienną konkursu.) listownie na adres: II Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego, ul. Górnicza 17, 41-300 Dąbrowa Górnicza lub// Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. /"> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Konkurs tradycyjnie odbędzie się 27 marca 2020 r. (piątek) o godz. 10:00.

Koordynatorzy Konkursu:

Przewodniczącym Jury jest Specjalista do spraw programowych Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pała II w Wadowicach Pani Aneta Krupka.

Komitet Organizacyjny: mgr Anna Zawadzka, dr Aneta Kempa-Bańka,
mgr Elżbieta Doniec, 
mgr Gabriela Czajor, mgr Alicja Bielec, mgr Kamila Gębicka.