Wielkopostny Diecezjalny Konkurs Plastyczny "Droga Krzyżowa widziana moimi oczami"

WIELKOPOSTNY DIECEZJALNY KONKURS PLASTYCZNY

„Droga krzyżowa widziana moimi oczami”

Patronat Honorowy:

- Parafia Nawiedzenia NMP w Pyrzowicach

- Wydział Katechetyczny w Sosnowcu

Organizator:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzowicach

AdresaCI:

- Uczniowie klas IV-VI

- Uczniowie klas VII-VIII

Cele Konkursu:

- Pogłębianie wiedzy na temat męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa

-Kształtowanie w uczniach postawy wdzięczności za otrzymany dar zbawienia i postawę szacunku wobec krzyża

-Motywowanie do aktywnego udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej

Zasady Uczestnictwa:

Uczniowie klas od IV do VIII mają za zadanie przedstawić stacje Drogi Krzyżowej nie będące powielonymi, gotowymi grafikami znalezionymi w internecie, ale ich własnymi wyobrażeniami na ten temat w oparciu o wiedzę zdobytą w czasie lekcji religii.

- sposób wykonania: lapbook

- format prac: A3

-na odwrocie pracy powinna znaleźć się czytelna informacja zawierająca: tytuł konkursu, imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę szkoły, którą uczeń reprezentuje wraz z dokładnym adresem, dane opiekuna, zgodę wyrażoną przez rodziców na przetwarzanie danych osobowych. Każda szkoła może nadesłać łącznie 10 prac od uczniów klas IV-VIII.

Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach:

- uczniowie klas: IV-VI

- uczniowie klas: VII-VIII

Jury będzie oceniać:

- oryginalność i innowacyjność pomysłu, twórczą inwencję ucznia, sposób przygotowania i wybór materiałów, z których lapbook został wykonany. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni. Zwycięskie prace będzie można obejrzeć na szkolnej gazetce i na stronie parafii. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatora.

TERMIN: 

Prace należy dostarczyć do dn. 31.03.2020 r

na adres:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa

ul. Wolności 46

42-625 Pyrzowice

Prace nadesłane po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą oceniane.

8 kwietnia 2020r na stronie parafii Nawiedzenia NMP w Pyrzowicach (w zakładce: Aktualności) zostanie ogłoszona lista laureatów.

20 kwietnia 2020r zapraszamy uczniów wraz z opiekunem pracy na uroczyste rozdanie dyplomów i wręczenie nagród.

Przebieg spotkania:

- powitanie o godz.10.00

-ogłoszenie wyników: wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu

- słodki poczęstunek

Koordynatorzy Konkursu:

 mgr Anna Gładkowska, tel: 604 939 060

STRONA INTERNETOWA I MATERIAŁY DO POBRANIA:

www.parafiapyrzowice.pl zakładka: Aktualności