Diecezjalny Konkurs Literacko-Plastyczny "Moje spotkanie ze św. Mikołajem"

DIECEZJALNY KONKURS LITERACKO - PLASTYCZNY

„Moje spotkanie z prawdziwym św. Mikołajem”

Patronat Honorowy:

- Parafia Nawiedzenia NMP w Pyrzowicach

- Wydział Katechetyczny w Sosnowcu

Organizator:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzowicach

AdresaCI:

- Uczniowie: klas I-III, klas IV-VI, klas VII-VIII

Cele Konkursu:

-Pogłębianie wiedzy na temat historii życia biskupa z Miry.

-Kształtowanie w uczniach bezinteresownej otwartości na potrzeby innych na wzór św. Mikołaja.

-Budzenie w dzieciach pomysłowości i twórczej kreatywności.

Zasady Uczestnictwa:

Święta Bożego Narodzenia to czas, który pragniemy spędzić w gronie rodzinnym, w atmosferze spokoju i miłości. Ale jednocześnie jest to czas, w którym dzieci niecierpliwie wypatrują prezentów. I dlatego warto uwrażliwić je również na obdarowywanie nimi tych, którzy są wokół. Wzorem niech będzie osoba biskupa z Miry.

Uczniowie klas od I do VIII mają za zadanie przedstawić w oparciu o prawdziwą historię św. Mikołaja swoje spotkanie ze świętym, płynące z tego spotkania wrażenia i refleksje dotyczące codzienności.

- sposób wykonania: książeczka zawierająca samodzielnie wykonane obrazki przedstawiające spotkanie dziecka ze Świętym, ubogacona dialogami i refleksją, która pozwoli naśladować postawę biskupa z Miry.

- format prac: A4, A3

-na odwrocie pracy powinna znaleźć się czytelna informacja zawierająca: tytuł konkursu, imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę szkoły, którą uczeń reprezentuje wraz z dokładnym adresem, dane opiekuna, zgodę wyrażoną przez rodziców na przetwarzanie danych osobowych. Każda szkoła może nadesłać łącznie 10 prac od uczniów klas I-VIII.

Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach:

-uczniowie klas: I-III, IV-VI, VII-VIII

Jury będzie oceniać:

- oryginalność i innowacyjność pomysłu, sposób przygotowania i wybór materiałów, z których książeczka została wykonana. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni. Zwycięskie prace będzie można obejrzeć na szkolnej gazetce i na stronie parafii. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatora.

TERMIN:        Prace należy dostarczyć do dn. 04.12.2019 r

na adres:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa

ul. Wolności 46

42-625 Pyrzowice

Prace nadesłane po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą oceniane.

11 grudnia 2019r na stronie parafii Nawiedzenia NMP w Pyrzowicach (w zakładce: Aktualności) zostanie ogłoszona lista laureatów.

16 grudnia 2019r zapraszamy uczniów wraz z opiekunem pracy na uroczyste rozdanie dyplomów i wręczenie nagród.

Przebieg spotkania:

- powitanie o godz.10.00

-ogłoszenie wyników: wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu

- słodki poczęstunek

Koordynatorzy Konkursu:

 mgr Anna Gładkowska, tel: 604 939 060

STRONA INTERNETOWA I MATERIAŁY DO POBRANIA:

www.parafiapyrzowice.pl w zakładce Aktualności