Konkurs Plastyczny w ramach XII Parafiady Regionalnej

KONKURS PLASTYCZNY

z okazji 100. rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II

w ramach XII Parafiady Regionalnej

Patronat Honorowy:

Jego Ekscelencja Biskup Grzegorz Kaszak

Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak

Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu ks. Michał Borda

Burmistrz Miasta Bukowno Mirosław Gajdziszewski

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr1 w Bukownie we współpracy z Parafią św. Andrzeja Boboli w Bukownie oraz Stowarzyszeniem Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie.

AdresaCI:

Uczniowie klas IV – V szkoły podstawowej.

Cele Konkursu:

 • pogłębienie refleksji nad życiem i nauczaniem Jana Pawła II
 • stworzenie możliwości zaprezentowania umiejętności plastycznych oraz wyrażania się poprzez sztukę
 • uwrażliwienie na piękno sztuk plastycznych

ZASADY UCZESTNICTWA:

 • Jedna placówka może zgłosić do konkursu 10 prac różnych autorów.
 • Uczestnicy ilustrują cytat św. Jana Pawła II:
  Do was, moi mali przyjaciele, bez względu na różnice języka, rasy, czy narodowości mówię: Chwalcie imię Pana!”
  /List do dzieci Tra Pochi Giorno Ojca Świętego Jana Pawła II w Roku Rodziny./
 • Obowiązkowy format pracy, to A4.
 • Praca może być wykonana dowolną techniką, z zastrzeżeniem,
  że jej ekspozycja możliwa będzie do zamknięcia w antyramie.
 • Na odwrocie należy przykleić metryczkę dostępną na stronie internetowej konkursu.

Kryteria oceny:

 • pomysłowość i oryginalność
 • samodzielność wykonania
 • dobór techniki i estetyka pracy
 • czytelność i komunikatywność dla odbiorcy

 

TERMIN:

Prace konkursowe należy dostarczyć do 30 kwietnia 2020 roku osobiście lub drogą pocztową na adres :


Szkoła Podstawowa nr 1 w Bukownie

ul. Szkolna 8

32 – 332 Bukowno

z dopiskiem „Konkurs Papieski”

Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się w maju 2020 r.
w ramach XI Parafiady Regionalnej w Bukownie. Dokładny termin zostanie opublikowany na stronie internetowej.

Koordynatorzy Konkursu:

mgr Katarzyna Gajdziszewska, tel. 512464789

mgr Barbara Płotnikowska, tel. 784004994

STRONA INTERNETOWA I MATERIAŁY DO POBRANIA:

sp1bukowno.edupage.org zakładka XII Parafiada