XIII Rejonowy Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej im. św. Jana Pawła II

XIII REJONOWY KONKURS RECYTATORSKI

POEZJI RELIGIJNEJ

IMIENIA ŚW. JANA PAWŁA II

Patronat Honorowy:

Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Sosnowcu

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 32 w Sosnowcu

AdresaCI:

- Uczniowie szkół podstawowych z kl. I-III

- Uczniowie szkół podstawowych z kl. IV-VI

- Uczniowie szkół podstawowych z kl. VII-VIII

Cele Konkursu:

- Popularyzacja poezji religijnej.

- Pogłębianie uczuć religijnych.

- Rozwijanie wrażliwości uczniów na piękno polskiej literatury.

- Integracja społeczności uczniowskiej z różnych miast.

Zasady Uczestnictwa:

- Komisja w etapie szkolnym wyłania maksymalnie po trzech reprezentantów w każdej kategorii wiekowej.

- Uczestnik recytuje utwór poetycki o tematyce religijnej dowolnego autora (może to być utwór autorski).

- Czas trwania recytacji nie może przekraczać 5 minut.

- Przed zaprezentowaniem wybranego utworu uczestnik wręcza jury tekst, który przygotował.

- Jury oceniać będzie: interpretację głosową utworu poetyckiego, dykcję i pamięciowe opanowanie tekstu.

- Strój i rekwizyty nie mają wpływu na ocenę recytacji.

- W dniu konkursu opiekun uczniów posiada podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna oświadczenie i zgodę dotyczące danych osobowych.

- Przesłuchania zgłoszonych uczestników będą miały charakter publiczny, a wręczenie nagród i dyplomów nastąpi po wysłuchaniu wszystkich zgłoszonych uczestników. (Organizator przewiduje krótkie przerwy między prezentacjami poszczególnych kategorii wiekowych na słodki poczęstunek.)

TERMIN:

Zgłoszenia uczestników (imię i nazwisko ucznia, klasa, imię i nazwisko opiekuna) należy wysłać do 4 maja 2020 r. na adres Szkoły Podstawowej nr 32 w Sosnowcu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faksem: (32)2634301.

Konkurs odbędzie się 22 maja 2020 r. w parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, ul. Armii Krajowej 77 w Sosnowcu – Kazimierzu o godz. 900.

Koordynatorzy Konkursu:

mgr Agnieszka Kijak, tel.: 606376834

ks. Robert Rapińczuk CR, tel.: 502975964

STRONA INTERNETOWA I MATERIAŁY DO POBRANIA:

Materiały do pobrania będą dostępne od marca 2020 r. na stronie parafii:

http://www.zmartsc.prohost.pl lub na stronie szkoły: https://sp32sosnowiec.edupage.org