Druga Edycja Diecezjalnego Konkursu "Mój Patron" 2019

Druga Edycja Diecezjalnego Konkursu MÓJ PATRON 2019

 

 

I. Postanowienia ogólne


1. Konkurs MÓJ PATRON ma charakter otwarty i diecezjalny. Adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Diecezji Sosnowieckiej, zwanych dalej Uczestnikami. Organizatorem Konkursu jest IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu.
2. Przedmiotem konkursu są prace z zakresu sztuk wizualnych - malarstwa, rysunku, grafiki, grafiki komputerowej, fotografii oraz ich kompilacji w tzw. technice mieszanej.

3. Organizator powołuje Jury Konkursu, którego przewodniczącym jest artysta-malarz Stanisław Wywioł, które będzie kwalifikować prace na Wystawę Pokonkursową, a także wyłoni Laureatów - autorów najciekawszych prac.
4. Konkurs ma charakter dwuetapowy i jest przewidziany dla trzech kategorii wiekowych:

Wiek 6-10 lat - pierwsza grupa (szkoły podstawowe)
Wiek 11-16 lat - druga grupa (szkoły podstawowe)
Wiek 16-19 lat - trzecia grupa (licea, technikum, zespół szkół itp.)
I etap – kwalifikacja nadesłanych przez Uczestników prac do Wystawy Pokonkursowej;
II etap – wyłonienie Laureatów spośród autorów prac Wystawy Pokonkursowej.


5. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z:
- powierzeniem prac Organizatorowi (wszystkie prace nadesłane na konkurs stają się automatycznie własnością Organizatora, Organizator nie odsyła zgłoszonych prac);
- bezpłatnym udzieleniem Organizatorowi Konkursu zgody na wykorzystanie zgłoszonych prac w formie druku, dokumentacji fotograficznej oraz publikacji Internetowych, we wszystkich działaniach związanych z Konkursem MÓJ PATRON – zgoda udzielana jest nieodpłatnie i bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych;
- wyrażeniem zgody na
prezentację i publikację wizerunku autora oraz jego pracy (pracy w całości lub we fragmentach) w celu dokumentacji, publikacji w formie katalogu
oraz promocji idei konkursu;
- wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika Konkursu zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
6. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 pracę.

7. Wymiary prac podlegają ograniczeniom formatowym. Wymagany wymiar: A3 (42 x 30 cm).
8. Na Konkurs zakwalifikowane zostaną wyłącznie prace, które dotychczas nie były wystawiane oraz nagradzane w żadnych innych konkursach.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do imiennego zaproszenia na Wystawę Pokonkursową wybranych przez siebie Uczestników.
10. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie do chwili ogłoszenia wyników i ogłoszenia ich na stronie internetowej Organizatora.


II. Zgłoszenie do Konkursu MÓJ PATRON

1. Jury powołane przez Organizatora, pod przewodnictwem Stanisława Wywioła, ocenia w pierwszym etapie Konkursu nadesłane przez Uczestników prace, kwalifikując je do Wystawy Pokonkursowej.
2. Zgłoszenia należy dokonać wysyłając, odpowiednio zabezpieczoną pracę w „formie płaskiej”, w formie koperty (NIE w tubach; prace zrolowane nie będą spełniały warunków formalnych Konkursu, którego częścią jest Wystawa Pokonkursowa) na adres Organizatora:

IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu,
ul.
Korczaka 7, 32-300 Olkusz

z dopiskiem KONKURS MÓJ PATRON 2019

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o bezpośredni kontakt z Komisarzem Konkursu/Kuratorem Wystawy – Stanisławem Wywiołem.
Telefon: 692111992
Adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
3. Zgłoszenie powinno zawierać:

- odpowiednio zabezpieczoną pracę na Konkurs, opisaną na odwrocie za pomocą wydrukowanego formularza (załącznik dostępny na www.katecheza.sosnowiec.pl)
- wypełnioną Kartę zgłoszeniową (załącznik dostępny na www.katecheza.sosnowiec.pl)
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych; w przypadku osób niepełnoletnich, zgodę na publikację danych osobowych oraz wizerunku Uczestnika podpisaną przez Rodzica lub prawnego opiekuna (załącznik dostępny na www.katecheza.sosnowiec.pl)

4. Zgłoszenia wraz z pracami konkursowymi należy dokonać w terminie do 4 listopada 2019.

III. Terminarz

2 września 2019 - ogłoszenie konkursu
4 listopada 2019 - nadsyłanie zgłoszeń (prac plastycznych) do I etapu Konkursu
12 listopada 2019 - ogłoszenie wyników I etapu kwalifikacji (bezpośredni kontakt Kuratora z Opiekunem Uczestnika lub szkołą, zaproszenie Uczestnika wraz z Opiekunem na wernisaż Wystawy)
29 listopada 2019 - termin wernisażu wystawy, na którym ogłoszenie listy Laureatów wraz z uroczystym wręczeniem Dyplomów.