VI Regionalny Konkurs Poświęcony Poezji ks. Jana Twardowskiego

VI REGIONALNY KONKURS POŚWIĘCONY POEZJI

KS. JANA TWARDOWSKIEGO:

„To wszystko psu na budę bez miłości”

Organizator:

Szkoła Podstawowa Nr 42 w Zespole Szkół Nr 2 w Sosnowcu

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

Parafia Podwyższenia Św. Krzyża w Sosnowcu

AdresaCI:

- Uczniowie klas I -VIII szkół podstawowych Diecezji Sosnowieckiej

Cele Konkursu:
- rozbudzenie zainteresowań poezją religijną oraz jej promocja,
- upowszechnianie sztuki „żywego” słowa,
- poznanie twórczości ks. Jana Twardowskiego,
- kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne,

- rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej poezją ks. J. Twardowskiego,
- prezentacja umiejętności uczniów,
- rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów,
- promowanie wartości nieprzemijających.

Zasady Uczestnictwa:

Kategoria plastyczna - przekład intersemiotyczny - dla uczniów kl. I – III:

Uczeń indywidualnie wykonuje pracę, która będzie twórczym zilustrowaniem wybranego wiersza ks. Jana Twardowskiego. Format oraz technika pracy jest dowolna. Dopuszcza się formę płaską i przestrzenną. Praca powinna zwierać metryczkę: imię i nazwisko ucznia biorącego udział w konkursie, tytuł wiersza, nazwę szkoły, adres, telefon, imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna.
Prosimy o dołączenie do pracy plastycznej - tekstu wiersza.

Komisja konkursowa ocenia:* zgodność pracy z tematyką wybranego wiersza, * inwencję twórczą,
* estetykę i samodzielność wykonania.

Kategoria recytatorska dla uczniów kl. IV – VIII:

Recytacja wybranego wiersza ks. Jana Twardowskiego. Można wykorzystać rekwizyty.
Komisja konkursowa ocenia w skali od 0 do 5 punktów: *stopień opanowania pamięciowego tekstu, *interpretację tekstu, *ogólne wrażenie artystyczne.

TERMIN

Do dnia 8 listopada 2019 rkażda szkoła może dostarczyć maksymalnie 4 prace plastyczne oraz maksymalnie 4 prace z kategorii informatycznej na adres: Zespól Szkół Nr 2, 41-219 Sosnowiec, ul. B. Prusa 253a.

Do dnia 08.11.2019r.  każda szkoło zgłasza maksymalnie 3 uczestników w kategorii recytatorskiej, które prosimy kierować tylko na adres mailowy koordynatorów.

Recytacja wierszy odbędzie się 20 listopada 2019 r.(środa) o godz. 12 00

(W przypadku dużej ilości zgłoszeń w kategorii recytatorskiej zostanie wyznaczony jeszcze jeden termin przesłuchań konkursowych, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie)

Nagrodzeni uczniowie zostaną powiadomieni o terminie rozdania nagród indywidualnym zaproszeniem.

Koordynatorzy Konkursu:

mgr Ewa Felis - tel. 530-271-889; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

mgr Klaudia Kwiatkowska - tel. 783-291-210; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

mgr Sylwia Wasiel tel. 502 243 821: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ZGŁOSZENIA uczestników w Kategoria - RECYTATORSKA prosimy przesyłać tylko na adres e-mailowy koordynatorów konkursu. Powinny one zawierać następujące informacje: Nazwa szkoły (dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail), imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna oraz telefon kontaktowy i e-mail, imię i nazwisko ucznia/klasa.