XVIII Diecezjalny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej "Od Bogurodzicy do dzisiaj"

XVIII DIECEZJALNY

KONKURS RECYTATORSKI

POEZJI RELIGIJNEJ

„OD BOGURODZICY DO DZISIAJ”

Miej ufność w Panu

 

 

Patronat Honorowy:

- Ks. Biskup Diecezji Sosnowieckiej - doktor Grzegorz Kaszak

Organizator:

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Czeladzi,

- Parafia pw. św. Stanisława B.M. w Czeladzi.

AdresaCI:

- uczniowie klas VI, VII i VIII szkół podstawowych

Diecezji Sosnowieckiej.

Cele Konkursu:

- rozbudzenie zainteresowań poezją religijną i jej promocja,

- poznanie fragmentów Pisma Świętego,

- uwrażliwienie na piękno poezji religijnej,

- poznawanie Boga poprzez piękno poetyckiego słowa,

- rozwijanie zainteresowań i zdolności recytatorskich uczniów,

- współpraca z rodzicami – zaangażowanie rodziców w przygotowanie dzieci do występu.

 

Zasady Uczestnictwa:

- w konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VI, VII i VIII szkoły

podstawowej,

- konkurs polegał będzie na wyłonieniu spośród uczestników

najlepszego recytatora,

- każdy uczestnik konkursu powinien zaprezentować z pamięci jeden wybrany przez siebie wiersz o treściach religijnych dowolnego autora oraz fragment z Księgi Psalmów (Psalm 25) Ufność wśród niebezpieczeństw 1 – 9),

- Jury przy ocenie prezentacji będzie brało pod uwagę:

  • zgodność utworów z tematyką konkursu,
  • zrozumienie i interpretację utworów,
  • dykcję, akcent, intonację,
  • liczba uczestników nie powinna przekraczać 3 osób z danej szkoły.

TERMIN:

- finał konkursu planowany jest na kwiecień lub maj 2020 r. w Czeladzi (informacje o dacie i miejscu finału będą umieszczone na stronie internetowej organizatora konkursu),

- do dnia 27 marca 2020 r. należy zgłosić organizatorom udział szkoły w konkursie. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę szkoły, imiona i nazwiska uczniów biorących udział w konkursie oraz imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.

Można je dostarczyć osobiście do sekretariatu naszej szkoły, przesłać pocztą lub e – mailem  ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

Adres: Szkoła Podstawowa nr 2,    ul. Szkolna 6,    41-250 Czeladź     tel. 032 265 85 69

Koordynator Konkursu:

mgr Beata Machura - tel.: 795 524 708

 

STRONA INTERNETOWA:

www.sp2.czeladz.pl

Nagrody:

- dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa, a opiekunowie podziękowania.