VII Diecezjalny Konkurs Plastyczny. Najpiękniejsza palma wielkanocna

VII Diecezjalny Konkurs Plastyczny
Najpiękniejsza palma wielkanocna


PATRONAT HONOROWY:
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej
Wydział Katechetyczny w Sosnowcu
Parafia św. Jadwigi Królowej – Dąbrowa Górnicza

ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej

ADRESACI KONKURSU:
Uczniowie klas I-III
Uczniowie klas IV- VIII

Termin dostarczania palm wielkanocnych: do 20.03.2020 r. — proszę podać nazwisko i tel. kontaktowy opiekuna.

27.03.2020 r. godz.10.30 – uroczyste wręczenie nagród i dyplomów. Każda szkoła dostarcza po 3 prace z każdej kategorii wiekowej kl. I-III i IV –VIII. Uczniowie nagrodzeni zostaną powiadomieni telefonicznie.

CELE KONKURSU:
• podtrzymywanie tradycji wielkanocnej;
• rozwijanie wyobraźni i piękna;
• wykorzystywanie umiejętności i zdolności uczniów do twórczości
plastycznych;
• integracja dzieci szkół podstawowych z terenu miasta.
• indywidualnie
• różnymi technikami;
• używając różnorodnych materiałów;
• wielkość palm od 1 m do 1,5 m
• palma powinna posiadać /czytelną/ metryczkę: imię i nazwisko wykonawcy, klasa, szkoła, nazwisko opiekuna, zgodę na przetwarzanie danych.

ZASADY UCZESTNICTWA:
Uczniowie klas I-III i IV- VIIIwykonują palmy wielkanocne:
Jury powołane przez organizatorów oceniać będzie:
• piękno palm
• estetykę wykonania palm i samodzielność
• dobór materiałów

TERMIN:
27.03.2020 r. zapraszamy uczniów prac nagrodzonych wraz z opiekunami na uroczyste rozdanie dyplomów i nagród. Prosimy o potwierdzenie obecności telefonicznie.
Przebieg spotkania:
1. Powitanie o godz. 10:30.
2. Krótki montaż wielkanocny.
3. Ogłoszenie wyników - wręczenie nagród i dyplomów.
4. Słodki poczęstunek.

KOORDYNATORZY KONKURSU:
Ewa Młoczkowska tel. 693 331 648 i Anna Pastusiak tel. 501 776 020