XXVI WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ dla klas VI-VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

XXVI WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ dla klas VI-VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Uwierz w Pana Jezusa – odpowiedzieli mu – a zbawisz siebie i swój dom
(Dz 16, 31)

HONOROWY PATRONAT
Jego Ekscelencja Biskup Diecezjalny dr Grzegorz Kaszak

ADRESACI
Uczniowie klas VI – VIII szkół podstawowych

ORGANIZATOR
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

CELE KONKURSU
• Poznanie treści księgi Dziejów Apostolskich
• Ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu chrześcijanina
• Kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o słowo Boże
• Zachęcenie do większej aktywności na lekcjach religii i w życiu szkoły
• Kształtowanie umiejętności samodzielnego pogłębiania wiedzy religijnej i rozwijania zainteresowań

ZASADY

ETAP SZKOLNY
Dnia 19.11.2020 r. katecheci przeprowadzają eliminacje na terenie szkoły w oparciu o materiały przekazane przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
Do następnego etapu przechodzi tylko trzech najlepszych uczestników. Zostają oni zgłoszeni pisemnie (protokół) do koordynatora dekanalnego do dnia 27.11.2020 r.

ETAP DEKANALNY
Etap ten zostanie przeprowadzony w formie pisemnej w dniu 14.01.2021 r., w oparciu o materiały dostarczone przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu. Do finału wojewódzkiego przechodzi 12 najlepszych uczestników z diecezji, wyłonionych przez Diecezjalną Komisję Kwalifikacyjną na podstawie liczby zdobytych punktów.

FINAŁ WOJEWÓDZKI
Finał konkursu odbędzie się w Sosnowcu w dniu 08.04.2021 r.

KOMISJE POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW KONKURSU
• etap szkolny – nauczyciele religii, duszpasterze, przedstawiciele grona pedagogicznego szkół
• etap dekanalny – dekanalni koordynatorzy konkursów biblijnych, nauczyciele religii, duszpasterze
• finał wojewódzki – osoby powołane przez organizatora konkursu

TERMINY
Etap szkolny – 19 listopada 2020 r.
Etap dekanalny – 14 stycznia 2021 r.
Finał wojewódzki – 8 kwietnia 2021 r.

LITERATURA
Etap szkolny:
• Dzieje Apostolskie (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)

Etap dekanalny:
• Dzieje Apostolskie (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
• Wstęp do Dziejów Apostolskich (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
• Przypisy do Dziejów Apostolskich (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)

Finał wojewódzki:
• Dzieje Apostolskie (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
• Wstęp do Dziejów Apostolskich (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
• Przypisy do Dziejów Apostolskich (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
• C. Bissoli, Pawłowa misja koncentruje się na miastach, [w:] Biblia dla każdego. Tekst –komentarz – ilustracje, t. IX (Nowy Testament I), Wydawnictwo Jedność, Kielce 2007 s. 450-457.

NAGRODY
• dla finalistów konkursu przewidziane są nagrody ustalone przez organizatora: nagrody rzeczowe oraz dodatkowo, dla laureatów trzech pierwszych miejsc, karty podarunkowe, których wartość zależy od zajętego miejsca (I miejsce – 1500 zł, II miejsce – 1000 zł, III miejsce – 500 zł)
• nagrody w postaci kart podarunkowych przewidziane są również dla katechetów, którzy przygotowali do konkursu laureatów trzech pierwszych miejsc