II Rodzinny Konkurs Ekologiczny "Świat to gościnny dom dla wszystkich"

II RODZINNY KONKURS EKOLOGICZNY
"Świat to gościnny dom dla wszystkich"

PATRONAT HONOROWY
Proboszcz Parafii Narodzenia NMP w Jaworznie- Długoszynie

ORGANIZATOR
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

Szkoła Podstawowa nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, w Jaworznie,
43-602 Jaworzno, ul. Chropaczówka 101

ADRESACI
Uczniowie klas 1--8 wraz z dorosłym członkiem rodziny (czyli dziecko+rodzic, babcia, dziadek itd).

CELE KONKURSU
- Przybliżenie nauczania Papieża Franciszka zawartego w encyklice Laudato Si' dotyczącego troski o ziemię jako nasz wspólny dom.
- Dostrzeganie działania Boga w pięknie świata.
- Kształtowanie postawy wdzięczności wobec Stwórcy i szacunku dla stworzenia.
- Uwrażliwianie na potrzebę ograniczenia hałasu.

ZASADY UCZESTNICTWA
Konkurs odbywa się w kategoriach plastycznej, grafiki komputerowej i literackiej z podziałem na grupy wiekowe (kl 1-3 i 4-8).
1. Kategorie plastyczna i grafiki komputerowej: „Natura jest pełna słów miłości, ale jak je usłyszeć?"
- praca plastyczna -wykonana dowolną techniką (bez użycia plasteliny i materiałów sypkich) w formacie A3,
- plakat - wykonany za pomocą dowolnego programu komputerowego (wydruk A4 lub A3),
2. Praca literacka: „Gdyby mój telefon mógł przemówić..." Prace nie mogą przekraczać 2 stron wydruku A4.

Wszystkie prace muszą być opisane czytelną informacją zawierającą:

tytuł konkursu,
imię i nazwisko ucznia,
klasę i nazwę szkoły, którą uczeń reprezentuje wraz z dokładnym jej adresem
dane kontaktowe dorosłego uczestnika (w tym stopień pokrewieństwa).

Do pracy należy dołączyć zgodę przedstawiciela ustawowego dziecka na przetwarzanie danych osobowych (zał. 1) oraz zgodę dorosłego uczestnika, jeśli nie jest nim przedstawiciel ustawowy (zał. 2.) -warunek konieczny.
Załączniki do pobrania ze stony internetowej szkoły: sp12.jaworzno.edu.pl
Wszystkie prace mają być wykonane wspólnie z dorosłym członkiem rodziny.

Jury będzie oceniać:
– zgodnośc z tematem,
– oryginalność i innowacyjność pomysłu,
– twórczą inwencję,
– sposób przygotowania i wybór materiałów,
– poprawność językowa ( w pracach literackich),
– estetykę.

Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni. Zwycięskie prace będzie można obejrzeć na wystawie podczas Gali Konkursowej i na szkolnym profilu Facebook. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatora.

TERMIN
Prace należy dostarczyć do dn. 15.02.2021 r. osobiście, bądź drogą pocztową na adres:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Szkoła Podstawowa nr 12
43-602 Jaworzno, ul. Chropaczówka 101
(o zakwalifikowaniu pracy decyduje data stempla pocztowego).

Rozstrzygnięcie Konkursu przewidziane jest do 28 lutego 2021 r. o dokładnym terminie uroczystej Gali Finałowej laureaci zostaną powiadomieni indywidualnymi zaproszeniami. Dla uczestników Organizator przewidział dyplomy pamiątkowe, a dla laureatów. nagrody rzeczowe.

KOORDYNATOR KONKURSU
Bogusława Seremet, 507 871 455  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Izabela Czerwińska 660 737 845 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

TUTAJ - oświadczenie dorosłego współuczestnika,

TUTAJ - oświadczenie ustawowego przedstawiciela dziecka.