I DIECEZJALNY KONKURS PLASTYCZNY pt. „Mój Ołtarz"

I DIECEZJALNY KONKURS PLASTYCZNY pt. „Mój Ołtarz"

 

ADRESACI:

Uczniowie klas I-III i IV-VIII szkoły podstawowej.


ORGANIZATOR:


Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Kopernika w Dąbrowie Górniczej,
Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Dąbrowie Górniczej
Wydział Katechetyczny Diecezji Sosnowieckiej


CELE KONKURSU:


- Szerzenie Kultu Najświętszego Sakramentu,
- Kultywowanie Tradycji związanych z budowaniem ołtarzy na Uroczystość Bożego Ciała,
- Kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o Słowo Boże,
- Zachęcenie do większej aktywności na lekcjach religii i w życiu szkoły,
- Kształtowanie postawy świadectwa wiary,
- Rozwijanie i ukazywanie możliwości wykorzystania talentu/zdolności dla dobra Wspólnoty.


ZASADY:


Uczniowie klas I-III projektują na kartkach A3 lub A4 swój własny ołtarz, który chcieliby, aby w czasie Uroczystości Bożego Ciała został zbudowany na drodze procesji w ich parafii. Natomiast uczniowie klas starszych (IV-VIII) projektują swój ołtarz jako formę przestrzenną mieszczącą się maksymalnie na powierzchni rozłożonego brystolu i nieprzekraczającej 70 cm. Prace należy dostarczyć do budynku szkoły będącej organizatorem do dnia 1 czerwca 2021 r.


TERMINY:


Do 1 czerwca 2021 r. dostarczenie prac do budynku szkoły SP 3 w Dąbrowie Górniczej przy ul. Józefa Mireckiego 1.
Do 2 czerwca 2021 r. rozstrzygnięcie konkursu.

KOMISJA KONKURSOWA:


Komisję konkursową powołuje Organizator. Decyzja komisji konkursowej jest niepodważalna
i ostateczna.

NAGRODY:


Po rozstrzygnięciu zwycięzcy zostaną poinformowani a ich nagrody zostaną przekazane do szkół, do których uczęszczają i, które reprezentują.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:


Osoby zgłaszające prace na konkurs są zobowiązane do pozyskania od opiekunów uczestników zgody na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie rodzica/ opiekuna oraz klauzula informacyjna zamieszczone są w załącznikach do regulaminu. Każdy uczestnik konkursu poprzez przystąpienie do konkursu wyraża zgodę na publiczne wykorzystanie jego wizerunku w celach informacyjnych, marketingowych, reklamowych i promocyjnych związanych z konkursem. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego publikowania prac konkursowych na stronie internetowej organizatora oraz w prasie, telewizji, katalogach i plakatach wystaw i we wszystkich innych wydawnictwach. Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o uczestnikach i zwycięzcach konkursu.Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga wyłącznie Organizator.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i ostatecznej jego interpretacji.

KONTAKT:

663 212 608, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. -> ks. Łukasz Wawrzyniak (wikariusz i katecheta Parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Dąbrowie Górniczej.

ZAŁĄCZNIKI:

Klauzula RODO

Oświadczenie rodzica

Metryczka