VII Diecezjalny Konkurs Plastyczny Najpiękniejsza palma wielkanocna

VII Diecezjalny Konkurs Plastyczny
Najpiękniejsza palma wielkanocna

 

PATRONAT HONOROWY:
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej
Wydział Katechetyczny w Sosnowcu
Parafia św. Jadwigi Królowej – Dąbrowa Górnicza

ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej


ADRESACI KONKURSU:
Uczniowie klas I- IV szkoły podstawowej
Uczniowie klas V- VIII szkoły podstawowej


Termin dostarczania palm wielkanocnych:
Do 14.03.2021r. — proszę podać nazwisko i tel. kontaktowy opiekuna i szkoły.
19.03.2021 r. godz.10.30 – uroczyste wręczenie nagród i dyplomów
Każda szkoła może dostarczyć po 3 prace z każdej kategorii wiekowej kl. I -IV i V –VIII
Uczniowie nagrodzeni zostaną powiadomieni telefonicznie.


CELE KONKURSU:
• podtrzymywanie tradycji wielkanocnej;
• rozwijanie wyobraźni i poczucia estetyki i piękna;
• wykorzystywanie umiejętności i zdolności uczniów do twórczości
plastycznych;
• integracja dzieci szkół podstawowych z regionu.

ZASADY UCZESTNICTWA:
Uczniowie klas I-III i IV- VIII wykonują palmy wielkanocne:
• indywidualnie i własnoręcznie (w kl. młodszych dopuszczalna niewielka pomoc dorosłych);
• różnymi technikami;
• używając różnorodnych materiałów (preferowane naturalne, nie gotowe, kupione w sklepie)
• wielkość palm od 1 m do 1,5 m;
*Palma powinna posiadać czytelną metryczkę: imię i nazwisko wykonawcy, klasa, szkoła z numerem telefonu, nazwisko opiekuna, zgodę na przetwarzanie danych.

Jury powołane przez organizatorów oceniać będzie:
• piękno palm
• estetykę wykonania palm i samodzielność
• dobór materiałów


TERMIN:
19.03.2021r. zapraszamy uczniów prac nagrodzonych wraz z opiekunami na uroczyste rozdanie dyplomów i nagród na godzinę 10.15.
Prosimy o potwierdzenie obecności telefonicznie.


KOORDYNATORZY KONKURSU:
Ewa Młoczkowska tel. 693331648 i Anna Pastusiak tel. 501776020