VI DIECEZJALNY KONKURS „ŚLADAMI PATRONÓW DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ”

VI DIECEZJALNY KONKURS
„ŚLADAMI PATRONÓW DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ"

HONOROWY PATRONAT:
J. E. Ks. Biskup Grzegorz Kaszak

ADRESATCI:
Uczniowie szkół podstawowych diecezji sosnowieckiej z klas IV – VIII

ORGANIZATORZY KONKURSU:
- Szkoła Podstawowa Nr 42 w Zespole Szkół nr 2 w Sosnowcu, ul. B. Prusa 253a; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 32/263-35-82, fax. (32) 750-87-42
- parafia Podwyższenia Św. Krzyża w Sosnowcu
- Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

CELE KONKURSU:
- poznanie patronów diecezji sosnowieckiej – św. Brata Alberta – Adama Chmielowskiego i św. o. Rafała Kalinowskiego,
- poznanie przesłania płynącego z ich życia i działalności,
- inspirowanie uczniów do poszukiwania właściwych wzorców postępowania w życiu osobistym i społecznym,
- kształtowanie kreatywności w myśleniu i działaniu,
- kształtowanie umiejętności prezentacji własnej twórczości,
- rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów.

ZASADY UCZESTNICTWA:
Uczestnik konkursu, po zapoznaniu się z życiem i działalnością św. Brata Alberta i św. Rafała Kalinowskiego, wybiera postać jednego z Patronów diecezji i opisuje w formie świadectwa, dlaczego obiera danego świętego na swojego patrona. Forma literacka świadectwa – dowolna. Maksymalnie trzy strony maszynopisu.

TERMIN:
Do dnia 14.05.2021 r.(piątek) należy przesłać maksymalnie 4 prace z danej szkoły na adres: Zespół Szkół nr 2, 41-219 Sosnowiec, ul. Prusa 253a, opatrzone metryczką, która powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, nauczyciel prowadzący, tel. kontaktowy i e-mail do nauczyciela. Wręczenie nagród odbędzie się dn. 02.06.2021 r. (środa). Nagrodzeni uczniowie zostaną powiadomieni o ich odbiorze indywidualnym zaproszeniem skierowanym na adres szkoły.

UWAGI:
Prace konkursowe ocenia jury powołane przez organizatora konkursu.
Jury zastrzega sobie prawo fotografowania oraz rejestracji prezentacji.
Prace plastyczne, jeśli nie zostaną odebrane do dnia 18.06.2021r., przechodzą na własność organizatora. Autorzy wyrażają zgodę na prezentację ich prac oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymagań organizacji konkursu.
Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację założeń regulaminowych.

KOORDYNATORZY KONKURSU:
mgr Ewa Felis - tel. 530-271-889; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
mgr Klaudia Kwiatkowska - tel. 783-291-210; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych:
Imię i nazwisko dziecka biorącego udział w konkursie............................................
Adres Szkoły ..............................................................................................
Miejscowość ...............................................................................................
Klasa .......................................................................................................
oraz umieszczanie wizerunku mojego dziecka przez organizatorów VI DIECEZJALNEGO KONKURSU„ŚLADAMI PATRONÓW DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ" oraz innych podmiotów będących współorganizatorami konkursu, w celu organizacji i przeprowadzenia w/w przedsięwzięć oraz publikowania informacji w serwisach internetowych Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu oraz współorganizatorów. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe i wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu dokumentacji w/w przedsięwzięcia.

 

Data Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego