XVIII DIECEZJALNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI RELIGIJNEJ „OD BOGURODZICY DO DZISIAJ”

XVIII DIECEZJALNY KONKURS RECYTATORSKI
POEZJI RELIGIJNEJ
„OD BOGURODZICY DO DZISIAJ"
Miej ufność w Panu

PATRONAT HONOROWY:
- Ks. Biskup Diecezji Sosnowieckiej - doktor Grzegorz Kaszak

ORGANIZATOR:
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Czeladzi,
- Parafia pw. św. Stanisława B.M. w Czeladzi.

ADRESACI:
- uczniowie klas VI, VII i VIII szkół podstawowych Diecezji Sosnowieckiej.

CELE KONKURSU:
- rozbudzenie zainteresowań poezją religijną i jej promocja,
- poznanie fragmentów Pisma Świętego,
- uwrażliwienie na piękno poezji religijnej,
- poznawanie Boga poprzez piękno poetyckiego słowa,
- rozwijanie zainteresowań i zdolności recytatorskich uczniów,
- współpraca z rodzicami – zaangażowanie rodziców w przygotowanie dzieci do występu.

ZASADY UCZESTNICTWA:
- w konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VI, VII i VIII szkoły podstawowej,
- konkurs polegał będzie na wyłonieniu spośród uczestników najlepszego recytatora,
- każdy uczestnik konkursu powinien zaprezentować z pamięci jeden wybrany przez siebie wiersz o treściach religijnych dowolnego autora oraz fragment z Księgi Psalmów (Psalm 25) Ufność wśród niebezpieczeństw 1 – 9),
- Jury przy ocenie prezentacji będzie brało pod uwagę:
• zgodność utworów z tematyką konkursu,
• opanowanie pamięciowe tekstów,
• zrozumienie i interpretację utworów,
• dykcję, akcent, intonację,
• ogólne wrażenie artystyczne.
- liczba uczestników nie powinna przekraczać 3 osób z danej szkoły.

TERMIN:
- finał konkursu planowany jest na kwiecień lub maj 2021 r. w Czeladzi (informacje o dacie i miejscu finału będą umieszczone na stronie internetowej organizatora konkursu),
- do dnia 26 marca 2021 r. należy zgłosić organizatorom udział szkoły w konkursie. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę szkoły, imiona i nazwiska uczniów biorących udział w konkursie oraz imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.
Można je dostarczyć osobiście do sekretariatu naszej szkoły, przesłać pocztą lub e – mailem ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

Adres: Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Szkolna 6, 41-250 Czeladź; tel. 032 265 85 69

KOORDYNATOR KONKURSU:
mgr Beata Machura - tel.: 795 524 708

STRONA INTERNETOWA:
www.sp2.czeladz.pl

NAGRODY:
- dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa, a opiekunowie podziękowania.