DIECEZJALNY KONKURS PLASTYCZNY „Mój ulubiony Święty”

DIECEZJALNY KONKURS PLASTYCZNY
„Mój ulubiony Święty"

PATRONAT HONOROWY:
- Wydział Katechetyczny w Sosnowcu

ORGANIZATOR:
Niepubliczne Przedszkole w Pyrzowicach

ADRESACI:
- DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Z TERENU DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ

CELE KONKURSU:
- Zainteresowanie dzieci życiem Świętych, w których mogą one znaleźć wzory do naśladowania.

ZASADY UCZESTNICTWA:
W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym z terenu diecezji sosnowieckiej, których zadaniem będzie wykonanie za pomocą dowolnej techniki pracy przedstawiającej ulubionego Świętego, lub ulubioną Świętą.
- sposób wykonania: praca plastyczna przedstawiająca ujęcie tematu dowolną techniką w dowolnym formacie.
-na odwrocie pracy powinna znaleźć się czytelna informacja zawierająca: tytuł konkursu, imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę szkoły, którą uczeń reprezentuje wraz z dokładnym adresem, dane opiekuna wraz z numerem telefonu potrzebnym do kontaktu (załącznik nr 1), zgodę wyrażoną przez rodziców na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka (załącznik nr 2). Każde przedszkole może nadesłać łącznie 25 prac z trzech kategorii.
Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach:
- dzieci 3.i 4. letnie; dzieci 5.i 6. letnie, wspólna praca rodzinna
Jury będzie oceniać:
- oryginalność pomysłu, twórczą inwencję ucznia, sposób przygotowania i wybór materiałów, z których praca została wykonana. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni, a ich prace będzie można obejrzeć na profilu Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatora.

TERMIN: Prace należy dostarczyć do dn. 30.10.2020 r na adres:
Niepubliczne Przedszkole w Pyrzowicach
ul. Wolności 46
42-625 Pyrzowice
Prace nadesłane po upływie terminu nie będą oceniane.
9 listopada 2020r na profilu Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach stronie parafii Nawiedzenia NMP w Pyrzowicach zostanie ogłoszona lista laureatów.
16 listopada 2020r zapraszamy uczniów wraz z opiekunem pracy na uroczyste rozdanie dyplomów i wręczenie nagród.
Przebieg spotkania:
- powitanie o godz.10.00
-ogłoszenie wyników: wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu
- słodki poczęstunek

KOORDYNATORZY KONKURSU:
mgr lic. Anna Gładkowska, tel: 604 939 060

STRONA INTERNETOWA I MATERIAŁY DO POBRANIA:
https://www.facebook.com/przedszkolewpyrzowicach