WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNO - PLASTYCZNY „Sukienka dla Maryi i Jej Syna”

WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNO - PLASTYCZNY
„Sukienka dla Maryi i Jej Syna"

PATRONAT HONOROWY:
- Parafia Nawiedzenia NMP w Pyrzowicach
- Wydział Katechetyczny w Sosnowcu

ORGANIZATOR:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzowicach

ADRESACI:
- Uczniowie szkół podstawowych z klas I-VIII z województwa śląskiego

CELE KONKURSU:
-Pogłębienie wiedzy na temat historii związanej z wizerunkiem Maryi znajdującym się na Jasnej Górze, który od wieku XVII w. zdobiony jest coraz piękniejszymi sukienkami.

ZASADY UCZESTNICTWA:
Każda z kobiet ma w garderobie to i owo. Jakiś strój na co dzień, inny do pracy, na podróż, kiedy idzie z wizytą, na uroczystość. Inny na wakacje czy w góry. Maryja w Betlejem miała tylko rzeczy niezbędne, a klejnotem Jej życia był Jezus. Dziś o szafę Matki Bożej dbają ludzie, którzy z różnych okazji ubierają wizerunek Czarnej Madonny z Dzieciątkiem znajdujący się na Jasnej Górze w wyrafinowane suknie.
Zadaniem uczniów klas od I do VIII jest ozdobienie według własnej inwencji twórczej jasnogórskiego obrazu Maryi z Dzieciątkiem, których zarys postaci znajduję się w pliku na stronie parafii Nawiedzenia NMP w Pyrzowicach (załącznik nr 1).
- sposób wykonania: technika dowolna
- format prac: A4
-na odwrocie pracy powinna znaleźć się czytelna informacja zawierająca: tytuł konkursu, imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę szkoły, którą uczeń reprezentuje wraz z dokładnym adresem, dane opiekuna wraz z numerem telefonu potrzebnym do kontaktu (załącznik nr 2), zgodę wyrażoną przez rodziców na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka (załącznik nr 3). Każda szkoła może nadesłać łącznie 35 prac od uczniów klas I-VIII.
Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas: I-III, IV-VI, VII-VIII
Jury będzie oceniać:
- oryginalność pomysłu, twórczą inwencję ucznia, sposób przygotowania i wybór materiałów, z których praca została wykonana. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni, a ich prace będzie można obejrzeć na szkolnej gazetce i na stronie parafii. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatora.

TERMIN: Prace należy dostarczyć do dn. 28.05.2021 r na adres:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
ul. Wolności 46
42-625 Pyrzowice
Prace nadesłane po upływie terminu nie będą oceniane.
7 czerwca 2021r na stronie parafii Nawiedzenia NMP w Pyrzowicach (w zakładce: Aktualności) zostanie ogłoszona lista laureatów.
14 czerwca 2021r zapraszamy uczniów wraz z opiekunem pracy na uroczyste rozdanie dyplomów i wręczenie nagród.
Przebieg spotkania:
- powitanie o godz.10.00
-ogłoszenie wyników: wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu
- słodki poczęstunek

KOORDYNATORZY KONKURSU:
mgr lic. Anna Gładkowska, tel: 604 939 060

STRONA INTERNETOWA I MATERIAŁY DO POBRANIA:
www.parafiapyrzowice.pl

zakładka: Aktualności