DIECEZJALNY KONKURS LITERACKO - PLASTYCZNY „Kiedy myślę o Prymasie Tysiąclecia, kardynale Stefanie Wyszyńskim”

DIECEZJALNY KONKURS LITERACKO - PLASTYCZNY
„Kiedy myślę o Prymasie Tysiąclecia, kardynale Stefanie Wyszyńskim"

PATRONAT HONOROWY:
- Wydział Katechetyczny w Sosnowcu

ORGANIZATOR:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzowicach

ADRESACI:
- Uczniowie szkół podstawowych z klas V-VIII diecezji sosnowieckiej

CELE KONKURSU:
-Pogłębienie wiedzy na temat życia i nauczania Prymasa Polski.

ZASADY UCZESTNICTWA:
18 grudnia 2017 r. został ogłoszony dekret o heroiczności cnót kardynała Stefana Wyszyńskiego, z kolei 2 października 2019 r Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych ogłosiła dekret o cudzie za wstawiennictwem sługi Bożego. Oczekując na beatyfikację człowieka, o którym św. Jana Paweł II powiedział, że „taki Prymas rodzi się raz na tysiąc lat" zachęcamy do zapoznania się nie tylko z życiem, ale i bogactwem nauczania jakie pozostawił po sobie kardynał S. Wyszyński.
Zadaniem uczniów klas od V do VIII jest przedstawienie w formie graficznej interpretacji wybranej myśli z nauczania Prymasa Polski, lub napisanie listu będącego np. wyrazem wdzięczności za dzieło, które Prymas – stojąc na czele Kościoła w Polsce - realizował.
- sposób wykonania: technika dowolna/praca pisemna
- format prac: praca plastyczna:A4 lub A3/praca pisemna: max 1.strona A4
-na odwrocie pracy powinna znaleźć się czytelna informacja zawierająca: tytuł konkursu, imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę szkoły, którą uczeń reprezentuje wraz z dokładnym adresem, dane opiekuna wraz z numerem telefonu potrzebnym do kontaktu (załącznik nr 1), zgodę wyrażoną przez rodziców na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka (załącznik nr 2). Każda szkoła może nadesłać łącznie 25 prac od uczniów klas V-VIII.
Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas: V-VI, VII-VIII
Jury będzie oceniać:
- oryginalność pomysłu i twórczą inwencję ucznia. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni, a ich prace będzie można obejrzeć na szkolnej gazetce i na profilu szkoły. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatora.

TERMIN: Prace należy dostarczyć do dn. 09.10.2020 r na adres:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
ul. Wolności 46
42-625 Pyrzowice
Prace nadesłane po upływie terminu nie będą oceniane.
19 października 2020r na profilu Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach zostanie ogłoszona lista laureatów.
26 października 2020r zapraszamy uczniów wraz z opiekunem pracy na uroczyste rozdanie dyplomów i wręczenie nagród.
Przebieg spotkania:
- powitanie o godz.10.00
-ogłoszenie wyników: wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu
- słodki poczęstunek

KOORDYNATORZY KONKURSU:
mgr lic. Anna Gładkowska, tel: 604 939 060

STRONA INTERNETOWA I MATERIAŁY DO POBRANIA:
https://www.facebook.com/Niepubliczna-Szko%C5%82a-Podstawowa-w-Pyrzowicach-227645454070683/