WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKO - PLASTYCZNY „Różne zwyczaje świąteczne. Jedno Boże Narodzenie”

WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKO - PLASTYCZNY
„Różne zwyczaje świąteczne. Jedno Boże Narodzenie"

PATRONAT HONOROWY:
- Parafia Nawiedzenia NMP w Pyrzowicach
- Wydział Katechetyczny w Sosnowcu

ORGANIZATOR:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzowicach

ADRESACI:
- Uczniowie szkół podstawowych z klas I-VIII województwa śląskiego

CELE KONKURSU:
-Pogłębienie wiedzy na temat zwyczajów celebrowanych w czasie świąt Bożego Narodzenia w różnych regionach Polski.

ZASADY UCZESTNICTWA:
Czy wiecie, że Albańczycy 24.grudnia aż do kolacji wigilijnej jedzą tylko drzewa? A Zambijczycy witają Jezusa tańcem i śpiewem? Również w Polsce pojawiają się różnice w tradycjach związanych z Bożym Narodzeniem w zależności od regionu. Na terenie województwa śląskiego mieszkają osoby, których korzenie sięgają nieraz daleko poza jego granice.
Zadaniem uczniów klas od I do VIII jest przedstawienie w formie lapbooka zwyczajów świątecznych, które są obchodzone w ich rodzinach wraz z informacjami dotyczącymi pochodzenia danej tradycji.
- sposób wykonania: lapbook
- format prac: A4 lub A3
-na odwrocie pracy powinna znaleźć się czytelna informacja zawierająca: tytuł konkursu, imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę szkoły, którą uczeń reprezentuje wraz z dokładnym adresem, dane opiekuna wraz z numerem telefonu potrzebnym do kontaktu (załącznik nr 1), zgodę wyrażoną przez rodziców na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka (załącznik nr 2). Każda szkoła może nadesłać łącznie 35 prac od uczniów klas I-VIII.
Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas: I-III, IV-VI, VII-VIII
Jury będzie oceniać:
- oryginalność pomysłu, twórczą inwencję ucznia, sposób przygotowania i wybór materiałów, z których praca została wykonana. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni, a ich prace będzie można obejrzeć na szkolnej gazetce i na stronie parafii. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatora.

TERMIN: Prace należy dostarczyć do dn. 21.12.2020 r na adres:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
ul. Wolności 46
42-625 Pyrzowice
Prace nadesłane po upływie terminu nie będą oceniane
11 stycznia 2021r na stronie parafii Nawiedzenia NMP w Pyrzowicach (w zakładce: Aktualności) zostanie ogłoszona lista laureatów.
18 stycznia 2021r zapraszamy uczniów wraz z opiekunem pracy na uroczyste rozdanie dyplomów i wręczenie nagród.
Przebieg spotkania:
- powitanie o godz.10.00
-ogłoszenie wyników: wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu
- słodki poczęstunek

KOORDYNATORZY KONKURSU:
mgr lic. Anna Gładkowska, tel: 604 939 060

STRONA INTERNETOWA I MATERIAŁY DO POBRANIA:
www.parafiapyrzowice.pl

zakładka: Aktualności