I Diecezjalny Konkurs Plastyczny NAJCIEKAWSZY STROIK BOŻONARODZENIOWY

I Diecezjalny Konkurs Plastyczny
NAJCIEKAWSZY STROIK BOŻONARODZENIOWY

PATRONAT HONOROWY:
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak

ORGANIZATOR:
- Parafia św. Marcina w Zadrożu
- Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Zadrożu
- Wydział Katechetyczny Diecezji Sosnowieckiej

ADRESACI KONKURSU:
Uczniowie klas I- III szkoły podstawowej
Uczniowie klas IV- VIII szkoły podstawowej

CELE KONKURSU:
• dokonanie samooceny własnych umiejętności i poczucia estetyki;
• edukacja dzieci w zakresie poznawania obyczajów, symboliki i znaczenia świątecznych elementów związanych z obrzędowością ludową;
• kultywowanie tradycji związanej ze świętami Bożego Narodzenia;
• rozwijanie kreatywności, innowacyjności poprzez pobudzenie aktywności twórczej dzieci, poczucia estetyki i piękna;
• kształtowanie wyobraźni plastycznej;
• kształtowanie umiejętności dekorowania stołów świątecznych i okolicznościowych;
• integracja dzieci szkół podstawowych diecezji sosnowieckiej, współzawodnictwo między szkołami.

TECHNIKI WYKONANIA:
Stroiki powinny być tradycyjne - wykonane z materiałów, takich jak: drewno, zasuszone rośliny, orzechy, suszone owoce, szyszki, kora, igliwie, bibuła, papier, opłatek, nici, masa solna, modelina, słoma, siano, zboże, wata, itp.
Stroiki powinny być funkcjonalne, czyli takie, którymi można udekorować świąteczny stół.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
Każdą pracę należy podpisać, tj. podać: imię i nazwisko dziecka, klasa, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna/rodzica, telefon kontaktowy.

Termin dostarczania stroików:
Do 04.12.2020 r. – proszę dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa
w Zadrożu
11.12.2020 r. godz. 10.30 – uroczyste wręczenie nagród i dyplomów
Uczniowie nagrodzeni zostaną powiadomieni telefonicznie.

KOMISJA KONKURSOWA:
O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez Organizatorów.
Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.

JURY BĘDZIE ZWRACAŁO UWAGĘ NA:
- oryginalność kompozycji,
- brak elementów gotowych,
- estetykę wykonania,
- wykorzystanie materiałów naturalnych.

Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora. Organizatorzy nie zwracają uczestnikom prac biorących udział w konkursie.
Za udział w konkursie wszyscy otrzymają dyplomy, a laureaci nagrody rzeczowe:

Uczniowie klas I- III SP:
I miejsce – Hulajnoga
II miejsce – Deskorolka
III miejsce – Gra planszowa przestrzenna

Uczniowie klas IV- VIII SP:
I miejsce – Głośnik JBL Flip 5 czarny
II miejsce – Smartband XIAOMI Mi Band 5
III miejsce – Głośnik mobilny JBL GO 2

Nagrodzone prace będą wyeksponowane w Parafii Świętego Marcina 16 grudnia 2020 r.
Lista laureatów będzie udostępniona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa
w Zadrożu https://sp-zadroze.edupage.org/ oraz na Facebooku Parafii Świętego Marcina w Zadrożu https://www.facebook.com/Parafia-Rzymskokatolicka-pw-%C5%9Aw-Marcina-w-Zadro%C5%BCu-729545230755637
Osoby zgłaszające prace na konkurs są zobowiązane do pozyskania od opiekunów uczestników zgody na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie rodzica/ opiekuna oraz klauzula informacyjna zamieszczone są w załącznikach do regulaminu.
Każdy uczestnik konkursu poprzez przystąpienie do konkursu wyraża zgodę na publiczne wykorzystanie jego wizerunku w celach informacyjnych, marketingowych, reklamowych i promocyjnych związanych
z konkursem.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego publikowania prac konkursowych na stronie internetowej organizatora oraz w prasie, telewizji, katalogach i plakatach wystaw i we wszystkich innych wydawnictwach.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji
o uczestnikach i zwycięzcach konkursu.
Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga wyłącznie Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i ostatecznej jego interpretacji. W związku ze stanem epidemiologicznym rozwiązanie konkursu może odbyć się w innej formie.

KOORDYNATOR KONKURSU:
Ks. Paweł Stec tel. 668 354 809

Oświadczenie/Zgoda TUTAJ

Serdecznie zapraszamy