X JUBILEUSZOWY REGIONALNY KONKURS PLASTYCZNY "ANIOŁ NA..."

REGULAMIN X JUBILEUSZOWEGO
REGIONALNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
"ANIOŁ NA..."

Patronaty
Planowane jest pozyskanie patronatów:
• Małopolskiego Kuratora Oświaty,
• Dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu,
• Proboszcza Parafii św. Andrzeja Boboli w Bukownie,
• Burmistrza Miasta Bukowno.

Organizator
Szkoła Podstawowa nr 1 w Bukownie im. 1000 – lecia Państwa Polskiego we współpracy
z Fundacją Bo Warto oraz Przedszkolem Terapeutycznym „Smykałka" im. Aliny Ratusińskiej.

Adresaci konkursu
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczący się w:
• szkołach ogólnodostępnych,
• szkołach integracyjnych lub oddziałach integracyjnych,
• szkołach specjalnych lub oddziałach specjalnych,
• specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.
UWAGA! Konkurs NIE dotyczy uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Cele konkursu
• kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie dostrzegania
i rozumienia problemów dzieci niepełnosprawnych,
• kształtowanie postaw akceptacji i szacunku wśród społeczeństwa,
• rozwijanie i prezentowanie umiejętności plastycznych i talentu przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną,
• integracja pomiędzy uczniami niepełnosprawnymi a pełnosprawnymi,
• zachęcanie do podejmowania działań integracyjnych.

Zasady uczestnictwa
• Jedna placówka może zgłosić do udziału w konkursie 10 prac plastycznych wykonanych przez różnych uczestników.

• Prace konkursowe muszą zostać przesłane/dostarczone na adres podany przez Organizatora do dnia 19 listopada 2021 roku. Prace dostarczone po tym terminie nie zostaną ocenione.
• Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, która będzie przedstawiała postać anioła i odnosiła się do jakiejś sytuacji lub okoliczności
(np. na dobry humor, na szczęście, na dobry sen, na radosny dzień itp.).

• Nazwa anioła musi być zamieszczona z przodu pracy plastycznej.
• Obowiązkowy format pracy to A4 (210 mm na 297 mm).
• Pracę można wykonać dowolną techniką plastyczną.
• Na odwrocie należy przykleić czytelnie wypełnioną metryczkę (komputerowo lub drukowanymi literami).
• Decyzja powołanej komisji konkursowej jest niepodważalna i ostateczna.
• PRACE NIEZGODNE Z REGULAMINEM NIE BĘDĄ PODLEGAŁY OCENIE.

Ocena prac zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:
• pomysłowość i oryginalność,
• dobór nazwy do postaci,
• dobór techniki i estetyka pracy,
• czytelność i komunikatywność dla odbiorcy.
Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i ostatecznej jego interpretacji.

Termin
Prace konkursowe należy przesłać/dostarczyć do dnia 20 listopada 2021 roku na adres:
Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Szkolna 8
32 – 332 Bukowno
z dopiskiem na kopercie "Regionalny Konkurs Plastyczny – Anioł na..."

Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce 10 grudnia 2021 roku (piątek) o godz. 10.00
w budynku Przedszkola Terapeutycznego „Smykałka" im. Aliny Ratusińskiej,
ul. Kolejowa 3, 32 – 332 Bukowno podczas uroczystej gali.
Ponadto wyniki konkursu zostaną opublikowane na witrynie internetowej poświęconej konkursowi, zaś opiekunowie laureatów powiadomieni telefonicznie.

Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie otrzymają dyplomy, a laureaci nagrody rzeczowe. W budynku Przedszkola Terapeutycznego „Smykałka" im. Aliny Ratusińskiej zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa prac, a po jej zamknięciu prace konkursowe zostaną przekazane na ręce sponsorów i partnerów przedsięwzięcia.
Uczestnicy są zobowiązani do odbioru nagród podczas uroczystej gali lub w terminie uzgodnionym z organizatorem. Organizator nie przewiduje dostarczenia nagród uczestnikom. W przypadku nieodebrania nagrody w wyznaczonym terminie przechodzą one na własność organizatora konkursu.

Koordynatorzy konkursu:
Katarzyna Gajdziszewska email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 512464789
Magdalena Łaskawiec, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 600242728

Strona internetowa i materiały do pobrania:
https://sites.google.com/view/anielskikonkursplastyczny

metryczka ; oświadczenie rodzica RODO ; klauzula informacyjna RODO