III RODZINNY KONKURS EKOLOGICZNY Bóg podarował nam świat – co zrobię dla jego piękna?

III RODZINNY KONKURS EKOLOGICZNY
Bóg podarował nam świat – co zrobię dla jego piękna?

PATRONAT HONOROWY
Proboszcz parafii pw. Narodzenia N.M.P. w Jaworznie

ORGANIZATOR
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Szkoła Podstawowa nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2; 43-602 Jaworzno, ul. Chropaczówka 101

ADRESACI
uczniowie szkół podstawowych z terenu diecezji wraz z dorosłym członkiem rodziny

CELE KONKURSU
- Przybliżenie nauczania papieża Franciszka zawartego w encyklice Laudato Si' dotyczącego troski o ziemię jako naszego wspólnego domu.
- Dostrzeganie działania Boga w pięknie świata.
- Kształtowanie postawy wdzięczności wobec Stwórcy i szacunku dla stworzenia.
- Uwrażliwianie na potrzebę dbania o środowisko.

ZASADY UCZESTNICTWA
Konkurs odbywa się w kategoriach plastycznej, grafiki komputerowej i literackiej z podziałem na grupy wiekowe (kl. 1-3 i 4-8).
1. Kategorie plastyczna i grafiki komputerowej – temat jak w tytule
• praca plastyczna - wykonana dowolną techniką (bez użycia plasteliny i materiałów sypkich) w formacie A3,
• plakat - wykonany za pomocą dowolnego programu komputerowego (wydruk A4 lub A3).

2. Praca literacka na temat: „Ziemia w oczach przybysza z innej planety". Prace nie mogą przekraczać 2 stron wydruku A4. Wszystkie prace muszą być opisane czytelną informacją zawierającą:
- tytuł konkursu,
- imię i nazwisko ucznia,
- klasę i nazwę szkoły, którą uczeń reprezentuje wraz z dokładnym jej adresem,
- dane kontaktowe dorosłego uczestnika (w tym stopień pokrewieństwa).
- Do pracy należy dołączyć zgodę przedstawiciela ustawowego dziecka na przetwarzanie danych osobowych (zał. 1) oraz zgodę dorosłego uczestnika, jeśli nie jest nim przedstawiciel ustawowy (zał. 2.) - warunek konieczny.

Jury będzie oceniać:
– zgodność z tematem,
– oryginalność i innowacyjność pomysłu,
– twórczą inwencję,
– sposób przygotowania i wybór materiałów,
– poprawność językowa (w pracach literackich),
– estetykę.
Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni. Zwycięskie prace będzie można obejrzeć na wystawie podczas gali konkursowej i na szkolnym profilu Facebook. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatora.

TERMIN
Prace należy dostarczyć na adres szkoły do dn. 30.11.2021 r.

KOORDYNATORZY KONKURSU
Bogusława Seremet tel. 507871455; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Izabela Czerwińska tel. 660737845

STRONA INTERNETOWA I MATERIAŁY DO POBRANIA
Regulamin konkursu i załączniki do pobrania ze strony internetowej szkoły: sp12.jaworzno.edu.pl 

oświadczenie , oświadczenie współuczestnika konkursu