VIII DIECEZJALNY KONKURS PLASTYCZNY "NAJPIEKNIEJSZA PALMA WIELKANOCNA"

VIII DIECEZJALNY KONKURS PLASTYCZNY
"NAJPIEKNIEJSZA PALMA WIELKANOCNA"

PATRONAT HONOROWY
Prezydent miasta Dąbrowa Górnicza
Wydział Katechetyczny w Sosnowcu
Parafia św. Jadwigi Królowej w Dąbrowie Górniczej

ORGANIZATOR
Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej

CELE KONKURSU
Podtrzymywanie w rodzinach oraz przekazywanie tradycji wielkanocnych.
Rozwijanie wrażliwości i zdolności twórczych dzieci.
Integracja dzieci diecezji sosnowieckiej.

Kategorie wiekowe:
- Uczniowie klas I, II
- Uczniowie klas III, IV

ZASADY UCZESTNICTWA
Zadaniem konkursowym będzie wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej:
- indywidualnie i własnoręcznie;
- z wykorzystaniem dekoracji zrobionych samodzielnie (palmy dekorowane gotowymi elementami nie będą brane pod uwagę w konkursie);
- używając różnorodnych materiałów i technik;
- wielkość palm: 60 cm – 1 m;
- do palmy należy dołączyć czytelną metryczkę zawierającą imię i nazwisko autora, klasę, szkołę wraz z adresem i telefonem oraz dane kontaktowe do opiekuna pracy. Do pracy należy dołączyć także zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
- każda szkoła może dostarczyć po 2 palmy w każdej kategorii wiekowej.

Jury powołane przez organizatora oceniać będzie:
- Oryginalność palmy.
- Dobór materiałów i odpowiednią wielkość.
- Estetykę prac.
- Samodzielność (dopuszcza się pomoc rodziców i dziadków).
- Wrażenia estetyczne.

TERMIN
- Dostarczenie prac konkursowych do organizatora: 21.03 – 25.03.2022 r.
- Rozwiązanie konkursu: 1 kwietnia 2022 r.
O formie i sposobie wręczenia nagród opiekunowie zostaną poinformowani telefonicznie.

KONTAKT DO ORGANIZATORA
Ewa Młoczkowska 693 331 648