WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKO - PLASTYCZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKO - PLASTYCZNY
„Baranek Wielkiej Nocy Zmartwychwstania – historia wierszem napisana, oczami dziecka namalowana"

 

PATRONAT HONOROWY
Wydział Katechetyczny w Sosnowcu

ORGANIZATOR
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzowicach

ADRESACI
Uczniowie klas I-VIII

CELE KONKURSU
Zwrócenie uwagi na Chrystusa, jako Baranka, a także zapoznanie uczniów z utworami literackimi odnoszącymi się do Wielkanocy.

ZASADY UCZESTNICTWA
Zilustrowanie wiersza/jego fragmentu o tematyce wielkanocnej (załącznik nr 1) (klasy 1-4).
Zilustrowanie wiersza/jego fragmentu lub ułożenie wiersza lub opowiadania, którego inspiracją będą podane teksty (klasy 5-8).
- sposób wykonania: technika dowolna;
- format prac plastycznych: A4 lub A3;
- format prac literackich: czcionka 12, interlinia: 1, marginesy 1,5. Objętość tekstu: do 2 tysięcy znaków.
- do pracy powinna zostać dołączona informacja zawierająca: tytuł konkursu, imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę szkoły, którą uczeń reprezentuje wraz z dokładnym adresem, dane opiekuna, zgodę wyrażoną przez rodziców na przetwarzanie danych osobowych. Każda szkoła może nadesłać łącznie 10 prac od uczniów klas I-VIII.
Jury będzie oceniać:
- oryginalność pomysłu, sposób przygotowania i wybór materiałów, a także samodzielność. Zwycięskie prace będzie można obejrzeć na stronie parafii Nawiedzenia NMP w Pyrzowicach.

TERMIN
Prace plastyczne należy dostarczyć do dn. 28.03.2022 r. na adres: Niepubliczna Szkoła Podstawowa, ul. Wolności 46, 42-625 Pyrzowice. Prace literackie należy przesłać na adres mailowy Organizatora konkursu e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
10 kwietnia 2022 r. na stronie parafii Nawiedzenia NMP w Pyrzowicach (w zakładce: Aktualności) zostanie ogłoszona lista laureatów.
20 kwietnia 2022 r. o godzinie 10.00 zapraszamy uczniów wraz z opiekunem prac na uroczyste rozdanie dyplomów, wręczenie nagród i słodki poczęstunek.

KOORDYNATORZY KONKURSU
mgr lic. Anna Gładkowska, tel: 604 939 060

STRONA INTERNETOWA I MATERIAŁY DO POBRANIA
www.parafiapyrzowice.pl  w zakładce: Aktualności