WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY „Święte kobiety z różnych stron świata"

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY
„Święte kobiety z różnych stron świata"

PATRONAT HONOROWY
Wydział Katechetyczny w Sosnowcu

ORGANIZATOR
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzowicach

ADRESACI
Uczniowie klas V-VIII

CELE KONKURSU
Zwrócenie uwagi na święte kobiety z różnych zakątków świata, które odważnie podążały za Chrystusem.

ZASADY UCZESTNICTWA
Tematem pracy, którą mają wykonać uczniowie klas: V-VIII jest postać świętej kobiety z wybranego przez siebie zakątka świata. Przykładem świętej kobiety z Polski jest królowa Jadwiga.
- sposób wykonania: technika dowolna (rysunek, malarstwo, techniki łączone, plastelina, wydzieranka, z wyłączeniem materiałów sypkich).
- format prac: A4 lub A3.
- na odwrocie pracy powinna znaleźć się czytelna informacja zawierająca: tytuł konkursu, krótki opis kobiety, która widnieje na portrecie, imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę szkoły, którą uczeń reprezentuje wraz z dokładnym adresem, dane opiekuna, zgodę wyrażoną przez rodziców na przetwarzanie danych osobowych.
Każda szkoła może nadesłać łącznie 10 prac od uczniów klas V-VIII.
Jury będzie oceniać:
- oryginalność pomysłu, sposób przygotowania i wybór materiałów, a także samodzielność. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni. Zwycięskie prace będzie można obejrzeć na stronie parafii Nawiedzenia NMP w Pyrzowicach. Nadesłane prace stają się własnością organizatora.

TERMIN
Prace należy dostarczyć do dn. 07.02.2022 r. na adres:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
ul. Wolności 46
42-625 Pyrzowice
Prace nadesłane po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą oceniane.
27 lutego 2022 r. na stronie parafii Nawiedzenia NMP w Pyrzowicach (w zakładce: Aktualności) zostanie ogłoszona lista laureatów.
08 marca 2022 r. zapraszamy uczniów wraz z opiekunem prac na uroczyste rozdanie dyplomów i wręczenie nagród.
Przebieg spotkania:
- powitanie o godz.10.00
- ogłoszenie wyników: wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu
- słodki poczęstunek

KOORDYNATORZY KONKURSU
mgr lic. Anna Gładkowska, tel: 604 939 060

STRONA INTERNETOWA I MATERIAŁY DO POBRANIA
www.parafiapyrzowice.pl w zakładce: Aktualności