VI DIECEZJALNY KONKURS „ŚLADAMI PATRONÓW DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ"

VI DIECEZJALNY KONKURS
„ŚLADAMI PATRONÓW DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ"

ADRESACI
Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych na terenie diecezji sosnowieckiej.

ORGANIZATORZY KONKURSU
Szkoła Podstawowa Nr 42 w Zespole Szkół nr 2 w Sosnowcu, ul. B. Prusa 253a; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 32/263-35-82
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Sosnowcu
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

CELE KONKURSU
- poznanie patronów diecezji sosnowieckiej – św. Brata Alberta – Adama Chmielowskiego i św. o. Rafała Kalinowskiego,
- poznanie przesłania płynącego z ich życia i działalności,
- inspirowanie uczniów do poszukiwania właściwych wzorców postępowania w życiu osobistym i społecznym,
- kształtowanie kreatywności w myśleniu i działaniu,
- kształtowanie umiejętności prezentacji własnej twórczości,
- rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów.

ZASADY UCZESTNICTWA
Uczniowie indywidualnie lub parami wykonują pracę, która będzie twórczym zilustrowaniem jednego wybranego wezwania z Litanii do św. Brata Alberta lub z Litanii do św. Rafała Kalinowskiego. Format oraz technika pracy jest dowolna. Dopuszcza się formę płaską i przestrzenną. W widocznym miejscu pracy prosimy umieścić treść zilustrowanego wezwania np. Św. Brat Albert porzucający sztukę, by służyć najmniejszym braciom Chrystusa lub np. Św. Rafał Kalinowski – patron emigrantów.
Praca powinna zwierać metryczkę.

TERMINY
Do dnia 06.05.2022 r. (piątek) należy przesłać maksymalnie 4 prace z danej szkoły na adres: Zespół Szkół nr 2, ul. B. Prusa 253 a, 41-219 Sosnowiec opatrzone metryczką, która powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, nauczyciel przygotowujący, tel. kontaktowy i e-mail do nauczyciela. Wręczenie nagród odbędzie się dn. 07.06.2022 r. (wtorek). Nagrodzeni uczniowie zostaną powiadomieni o ich odbiorze indywidualnym zaproszeniem skierowanym na adres szkoły.

UWAGI
Prace konkursowe ocenia jury powołane przez organizatora konkursu. Jury zastrzega sobie prawo fotografowania oraz rejestracji prezentacji.

KOORDYNATORZY KONKURSU
mgr Klaudia Kwiatkowska: tel. 783-291-210; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
ks. mgr Tomasz Flak: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
ks. mgr Marek Skórski: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

STRONA INTERNETOWA I MATERIAŁY DO POBRANIA
Pozostałe informacje, karta zgłoszenia, wzór metryczki, formularz zgody rodziców, Litania do św. Brata Alberta oraz do św. Rafała Kalinowskiego będą zamieszczone w zakładce KONKURSY na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 2 w Sosnowcu.