VIII REGIONALNY KONKURS POŚWIĘCONY POEZJI KS. JANA TWARDOWSKIEGO

VIII REGIONALNY KONKURS POŚWIĘCONY POEZJI
KS. JANA TWARDOWSKIEGO
„Gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny"

 

ORGANIZATOR
Szkoła Podstawowa Nr 42 w Zespole Szkół Nr 2 w Sosnowcu
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Sosnowcu

ADRESACI
Uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych z terenu diecezji sosnowieckiej

CELE KONKURSU
- rozbudzenie zainteresowań poezją religijną oraz jej promocja
- upowszechnianie sztuki „żywego" słowa
- poznanie twórczości ks. Jana Twardowskiego,
- kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne
- rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej poezją ks. J. Twardowskiego
- prezentacja umiejętności uczniów
- rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów
- promowanie wartości nieprzemijających

ZASADY UCZESTNICTWA
KATEGORIA PLASTYCZNA - PRZEKŁAD INTERSEMIOTYCZNY - DLA UCZNIÓW KL. I-III:
Uczeń indywidualnie wykonuje pracę, która będzie twórczym zilustrowaniem wybranego wiersza ks. Jana Twardowskiego. Format oraz technika pracy jest dowolna. Dopuszcza się formę płaską i przestrzenną. Praca powinna zwierać metryczkę: imię i nazwisko ucznia biorącego udział w konkursie, tytuł wiersza, nazwę szkoły, adres, telefon, imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna.
Prosimy o dołączenie do pracy plastycznej - tekstu wiersza.
Komisja konkursowa ocenia:
* zgodność pracy z tematyką wybranego wiersza,
* inwencję twórczą,
* estetykę i samodzielność wykonania.

KATEGORIA RECYTATORSKA DLA UCZNIÓW KL. IV-VIII:
Warunkiem uczestnictwa w tegorocznej edycji jest przesłanie nagrania (obowiązkowo obraz i dźwięk) recytacji wybranego wiersza. Nagranie nie może przekraczać pięciu minut. Można wykorzystać rekwizyty.
Komisja konkursowa ocenia w skali od 0 do 5 punktów:
*stopień opanowania pamięciowego tekstu,
*interpretację tekstu,
*ogólne wrażenie artystyczne.

TERMINY
Termin dostarczenia prac w kategorii plastycznej (maksymalnie 4 ze szkoły) do dn. 10.11.2021 r. (środa) na adres:
Szkoła Podstawowa Nr 42 w Zespole Szkół Nr 2
ul. B. Prus 253 a, 41-219 Sosnowiec
tel. 32/263-35-82
Termin przesłania video nagrań w kategorii recytatorskiej, maksymalnie 4 ze szkoły do dn. 10.11.2021 r. (środa) tylko na adres mailowy koordynatorów.

Laureaci zostaną powiadomieni o odbiorze nagród indywidualnym zaproszeniem.

KOORDYNATORZY KONKURSU
mgr Klaudia Kwiatkowska - tel. 783-291-210; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
mgr Sylwia Wasiel tel. 502-243-821: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
ks. mgr Tomasz Flak: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
ks. mgr Marek Skórski: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

STRONA INTERNETOWA I MATERIAŁY DO POBRANIA
Karta zgłoszenia, wzór metryczki, formularz zgody rodziców, będą zamieszczone w zakładce KONKURSY na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 2 w Sosnowcu.