XI DIECEZJALNY KONKURS Św. Jan Paweł II - „Nie lękajcie się"

XI DIECEZJALNY KONKURS
Św. Jan Paweł II - „Nie lękajcie się"

ADRESACI
Uczniowie klas I–VIII ze szkół podstawowych z terenu diecezji sosnowieckiej

ORGANIZATORZY
Szkoła Podstawowa Nr 42w Zespole Szkół nr 2 w Sosnowcu, ul. B. Prusa 253a (tel. 32/263-35-82)
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Sosnowcu

CELE
- zapoznanie z życiem i nauczaniem św. Jana Pawła II
- przybliżenie przesłania XXI Dnia Papieskiego
- upamiętnienie 102. rocznicy urodzin Karola Wojtyły
- przybliżenie wartości zawartych w nauczaniu św. Jana Pawła II
- kształtowanie postawy wdzięczności za dar pontyfikatu i kanonizacji papieża Polaka, inspirowanie uczniów do poszukiwania właściwych wzorców postępowania w życiu osobistym i społecznym
- kształtowanie postawy miłosierdzia w życiu osobistym i społecznym
- zachęta do podążania drogą świętości
- prezentacja umiejętności uczniów
- rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów

ZASADY UCZESTNICTWA
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
1. Plastyczna - dla uczniów klas I-III
2. Wiedza na temat św. Jana Pawła II - dla uczniów klas IV-VIII

KATEGORIA PLASTYCZNA
Indywidualna praca płaska wykonana w technice wybranej z następujących: rysunek (może być wykonany ołówkiem, kredkami różnego typu, węglem lub suchy pastel – powinien być utrwalony), malarstwo, collage, wydzieranka, wyklejanka (pod warunkiem ścisłego przylegania wszystkich elementów do płaszczyzny kartki) z wyłączeniem plasteliny oraz materiałów sypkich; format - A3 lub A4.
Kryteria oceniania:
- zgodność pracy w tematyką konkursu,
- inwencja twórcza,
- estetyka i samodzielność wykonania.

Do dnia 06.05.2022 r. (piątek) należy przesłać max. 4 prace z danej szkoły na adres: Szkoła Podstawowa Nr 42, 41-219 Sosnowiec ul. Prusa 253a, opatrzone metryczką, która powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, nauczyciel przygotowujący ucznia, tel. kontaktowy i e-mail do nauczyciela. Wręczenie nagród odbędzie się dn. 07.06.2022 r. (wtorek). Nagrodzeni uczniowie zostaną powiadomieni o ich odbiorze indywidualnym zaproszeniem skierowanym na adres szkoły.

KATEGORIA WIEDZA O JANIE PAWLE II
Do dnia 06.05.2022 r. (piątek) należy zgłosić maksymalnie 4 uczestników z danej szkoły. Dnia 18.05.2022 r. (środa) w Szkole Podstawowej nr 42 ul. B. Prusa 253a o godzinie 13:00 uczniowie piszą test.
Wręczenie nagród odbędzie się dn. 07.06.2022 r. (wtorek). Nagrodzeni uczniowie zostaną powiadomieni o ich odbiorze indywidualnym zaproszeniem skierowanym na adres szkoły.

OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES TEMATYCZNY - MATERIAŁY DO POBRNIA
Wszystkie materiały konkursowe, zawierające biografię św. Jana Pawła II oraz dodatkowe lektury uzupełniające, w oparciu o które zostanie opracowany test konkursowy, będą dostępne w formie wydruku w Wydziale Katechetycznym oraz w zakładce KONKURSY na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 2 w Sosnowcu - sp42.sosnowiec.pl

UWAGI
Prace konkursowe ocenia jury powołane przez organizatora konkursu.
Jury zastrzega sobie prawo fotografowania oraz rejestracji prezentacji.
Prace plastyczne, jeśli nie zostaną odebrane do dnia 20.06.2022 r. przechodzą na własność organizatora. Autorzy wyrażają zgodę na prezentację ich prac oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymagań organizacji konkursu.
Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację założeń regulaminowych.

KOORDYNATORZY KONKURSU
mgr Klaudia Kwiatkowska: tel. 783-291-210; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
ks. mgr Tomasz Flak: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
ks. mgr Marek Skórski: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ZGŁOSZENIA uczestników w Kategoria: "Wiedza na temat św. Jana Pawła II" prosimy przesyłać tylko na adres e-mailowy koordynatorów konkursu. Powinno ono zawierać następujące informacje: Nazwa szkoły (dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail), imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna oraz telefon kontaktowy i e-mail, imię i nazwisko ucznia/klasa.