DIECEZJALNY KONKURS GRAFIKI UŻYTKOWEJ NA PLAKAT

DIECEZJALNY KONKURS
GRAFIKI UŻYTKOWEJ NA PLAKAT
Błogosławiony ksiądz Michael McGivney

PATRONAT HONOROWY:
- Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Grzegorz Kaszak
- Prezydent Miasta Sosnowca Arkadiusz Chęciński

ORGANIZATORZY:
- Sosnowiecka Rada Rycerzy Kolumba 15249
- Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
- Szkoła Podstawowa nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu

ADRESACI:
- przedszkola,
- szkoły podstawowe (w kategoriach: uczniowie klas I-III; IV-VIII),
- szkoły ponadpodstawowe.

CELE KONKURSU:
- Propagowanie wiedzy o błogosławionym ks. Michaelu McGivneyu;
- Kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym wierny był ks. M. McGivney;
- Pogłębienie uczuć religijnych;
- Rozbudzenie aktywności twórczej indywidualnej lub zespołowej;
- Rozwijanie kompetencji kluczowych, zwłaszcza informatycznych i cyfrowych.

ZASADY UCZESTNICTWA:
1) Konkurs ma charakter jednoetapowy.
2) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy konkursowej polegającej na stworzeniu plakatu, przedstawiającego błogosławionego ks. Michaela McGivneya.
3) Uczeń może wykonać pracę odwołującą się do wszystkich aspektów życia i działalności ks. M. McGivneya.
4) Praca konkursowa może zostać stworzona dowolną techniką (np. szkic, rysunek, malarstwo) lub w formie komputerowej w dowolnym programie graficznym, zapisana w postaci pliku jpg/pdf lub png.
5) Format pracy min. A4 max. A3.
6) Materiały źródłowe, w tym elektroniczne, wykorzystane w plakacie muszą pochodzić z legalnego źródła, powinny być udostępnione na licencji Creative Commons.
7) Jedną pracę konkursową może wykonać jeden uczestnik lub zespół, złożony maksymalnie z 3 uczestników.
8) Do pracy należy dołączyć kartę informacyjną i oświadczenie stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu.
9) Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych: przedszkola, uczniowie klas I- III szkół podstawowych, uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych oraz uczniowie klas szkół ponadpodstawowych.
10) Ocenie podlega zgodność pracy z tematyką konkursu, pomysłowość, przejrzystość, estetyka wykonania.
11) Oficjalne wyniki konkursu zostaną ogłoszone 13 listopada 2021 r. podczas uroczystości, o której zwycięzcy zostaną powiadomieni indywidualnym zaproszeniem.

TERMIN:
Termin dostarczenia prac do dn. 29.10.2021 r.

Prace elektroniczne na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Pozostałe prace na adres:
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu, ul. Reymonta 36, 41- 205 Sosnowiec, tel. 32/291-32-34

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo fotografowania prac konkursowych oraz stworzenia z nich wystawy ogólnodostępnej. Autorzy prac (rodzice/prawni opiekunowie autorów) wyrażają zgodę na prezentację ich wytwórczości oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie organizacji i powszechnego promowania konkursu.

KOORDYNATORZY KONKURSU:
mgr Dawid Drogosz - tel. 501-108-911
mgr Aneta Konopka – tel. 503-357-043

Karta i oświadczenie do pobrania ze strony Wydziału Katechetycznego:
https://www.katecheza.sosnowiec.pl/konkursy

karta i oświadczenie