XXVII WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ dla klas VI-VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

XXVII WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ dla klas VI-VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

Oto ja was posyłam jak owce między wilki (Mt 10,16)

HONOROWY PATRONAT
Jego Ekscelencja Biskup Diecezjalny Roman Pindel

ADRESACI
Uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych

ORGANIZATORZY
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Bielsku-Białej

KOORDYNATORZY KONKURSU
• koordynatorzy diecezjalni: – Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach, Sekcja Szkolno-Katechetyczna Kurii Diecezjalnej w Gliwicach, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie
• koordynatorzy dekanalni: osoby z listy dekanalnych koordynatorów konkursu biblijnego
• koordynatorzy szkolni: nauczyciele religii poszczególnych szkół

CELE KONKURSU
• Poznanie treści Ewangelii według św. Mateusza
• Ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu chrześcijanina
• Kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o Słowo Boże
• Zachęcenie do większej aktywności na lekcjach religii i w życiu szkoły
• Kształtowanie umiejętności samodzielnego pogłębiania wiedzy religijnej i rozwijania zainteresowań

ETAP SZKOLNY
Dnia 18.11.2021 r. katecheci przeprowadzają eliminacje na terenie szkoły w oparciu o materiały dostępne w Wydziale Katechetycznym w Sosnowcu. Do następnego etapu przechodzi tylko trzech najlepszych uczestników. Zostają oni zgłoszeni pisemnie (protokół) do koordynatora dekanalnego do dnia 26.11.2021 r.

ETAP DEKANALNY
Etap ten zostanie przeprowadzony w formie pisemnej w dniu 13.01.2022 r. w oparciu o materiały dostarczone przez Wydział Katechetyczny. Do finału wojewódzkiego przechodzi 12 najlepszych uczestników z diecezji, wyłonionych przez Diecezjalną Komisję Kwalifikacyjną na podstawie liczby zdobytych punktów. Komisja przesyła protokół do Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Bielsku-Białej do dnia 4.02.2022 r. Obowiązek zawiadomienia osób zakwalifikowanych do finału wojewódzkiego spoczywa na koordynatorach diecezjalnych.

FINAŁ WOJEWÓDZKI
Finał konkursu odbędzie się w Bielsku-Białej w dniu 21.04.2022 r.

KOMISJE POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW KONKURSU
• etap szkolny – nauczyciele religii, duszpasterze, przedstawiciele grona pedagogicznego szkół
• etap dekanalny – osoby wyznaczone przez koordynatora dekanalnego
• finał wojewódzki – osoby powołane przez organizatora konkursu

TERMINY
Etap szkolny – 18 listopada 2021 r.
Etap dekanalny – 13 stycznia 2022 r.
Finał wojewódzki – 21 kwietnia 2022 r.

LITERATURA
Etap szkolny:
• Ewangelia według św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)

Etap rejonowy/dekanalny:
• Ewangelia według św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
• Wstęp do Ewangelii według św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
• Przypisy do Ewangelii według św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)

Finał wojewódzki:
• Ewangelia według św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
• Wstęp do Ewangelii według św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
• Przypisy do Ewangelii według św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
• E. Staniek, Bogactwo natchnionych ksiąg Nowego Testamentu. Ewangelia według św. Mateusza, Wydawnictwo Św. Stanisława BM, Kraków 1997.

NAGRODY
• dla finalistów konkursu przewidziane są nagrody ustalone przez organizatora: nagrody rzeczowe oraz dodatkowo, dla laureatów trzech pierwszych miejsc, karty podarunkowe, których wartość zależy od zajętego miejsca (I miejsce – 1500 zł, II miejsce – 1000 zł, III miejsce – 500 zł)
• nagrody w postaci kart podarunkowych przewidziane są również dla katechetów, którzy przygotowali do konkursu laureatów trzech pierwszych miejsc.

UWAGI
W przypadku wprowadzenia obostrzeń sanitarnych, uniemożliwiających przeprowadzenie finału konkursu w formie stacjonarnej, informujemy, że etap ten odbędzie się w formie on-line w niezmienionym terminie (21.04.2022 r.).