XXVIII WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ dla klas VI-VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

XXVIII WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ dla klas VI-VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy (Łk 4, 32)

HONOROWY PATRONAT
Jego Ekscelencja Arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki

ADRESACI
Uczniowie klas VI – VIII szkół podstawowych

ORGANIZATORZY
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach

KOORDYNATORZY KONKURSU
-koordynatorzy diecezjalni w Bielsku-Białej, w Sosnowcu, Gliwicach, w Częstochowie
- koordynatorzy dekanalni: osoby wyznaczone przez Wydział Katechetyczny w Sosnowcu
- koordynatorzy szkolni: nauczyciele religii poszczególnych szkół

CELE KONKURSU
- poznanie treści Ewangelii według św. Łukasza
- ukazanie roli Pisma Świętego w życiu chrześcijanina
- kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o Słowo Boże
- kształtowanie umiejętności samodzielnego studium pisma Świętego
- kształtowanie umiejętności pogłębiania wiedzy religijnej

ZASADY KONKURSU

ETAP SZKOLNY
Dnia 17.11.2022 r. nauczyciele religii przeprowadzają eliminacje na terenie szkoły w oparciu o materiały, które można odebrać w Wydziale Katechetycznym, ul. Gospodarcza 14a.
Do następnego etapu przechodzi tylko trzech najlepszych uczestników. Zostają oni zgłoszeni pisemnie (protokół) do dekanalnego koordynatora konkursu biblijnego do dnia 1.12.2022 r. (lista koordynatorów na stronie Wydziału).

ETAP DEKANALNY
Etap dekanalny zostanie przeprowadzony w formie pisemnej w dniu 9.03.2023 r. w oparciu o materiały dostarczone przez Wydział Katechetyczny. Do finału wojewódzkiego przechodzi 12 najlepszych uczestników z diecezji, wyłonionych przez Diecezjalną Komisję Kwalifikacyjną na podstawie liczby zdobytych punktów. Komisja przesyła protokół do Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Katowicach do dnia 9.03.2023 r.

Obowiązek zawiadomienia osób zakwalifikowanych do finału wojewódzkiego spoczywa na koordynatorach diecezjalnych.

FINAŁ WOJEWÓDZKI
Finał konkursu odbędzie się w Katowicach w dniu 20.04. 2023 r.

KOMISJE POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW KONKURSU
etap szkolny – nauczyciele religii, przedstawiciele grona pedagogicznego szkół
etap dekanalny – dekanalni koordynatorzy konkursu biblijnego
finał wojewódzki – osoby powołane przez organizatora konkursu

TERMINY
Etap szkolny – 17 listopada 2022 r.
Etap rejonowy/dekanalny – 9 marca 2023 r.
Finał wojewódzki – 20 kwietnia 2023 r.

LITERATURA
Etap szkolny:
Ewangelia według św. Łukasza (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)

Etap dekanalny:
Ewangelia według św. Łukasza (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
Wstęp do Ewangelii według św. Łukasza (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
Przypisy do Ewangelii według św. Łukasza (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)

Finał wojewódzki:
Ewangelia według św. Łukasza (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
Wstęp do Ewangelii według św. Łukasza (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
Przypisy do Ewangelii według św. Łukasza (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
T. Loska, Ewangelie z komentarzem duszpasterskim, Kraków 2009, wyd. WAM; s. 561-571 („Św. Łukasz jako teolog historii zbawienia")
Słownik (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000; wybrane hasła)

NAGRODY
- dla finalistów konkursu przewidziane są nagrody ustalone przez organizatora: nagrody rzeczowe oraz dodatkowo, dla laureatów trzech pierwszych miejsc, karty podarunkowe, których wartość zależy od zajętego miejsca
- nagrody przewidziane są również dla katechetów, którzy przygotowali do konkursu laureatów trzech pierwszych miejsc.