IV RODZINNY KONKURS EKOLOGICZNY

IV RODZINNY KONKURS EKOLOGICZNY
„Biada młodym, którzy nie potrafią marzyć."
- ekologia w środowisku, które nas otacza

PATRONAT HONOROWY:
Proboszcz parafii pw. Narodzenia N.M.P. W Jaworznie
ORGANIZATOR:
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Szkoła Podstawowa nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2
43-602 Jaworzno, ul. Chropaczówka 101
ADRESACI:
Dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych z terenu diecezji wraz z dorosłym członkiem rodziny
CELE KONKURSU:
- Przybliżenie nauczania Papieża Franciszka zawartego w encyklice Laudato Si' dotyczącego troski o ziemię jako nasz wspólny dom.
- Dostrzeżenie działania Boga w pięknie świata.
- Kształtowanie postaw do szacunku dla każdego życia
- Uwrażliwianie na potrzebę dbania o drugiego człowieka.
ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Konkurs odbywa się w kategoriach plastycznej, grafiki komputerowej i literackiej z podziałem na grupy wiekowe (przedszkole, kl. 1-3 i 4-8).
• praca plastyczna -wykonana dowolną techniką (bez użycia plasteliny i materiałów sypkich) w formacie A3,
• plakat -wykonany za pomocą dowolnego programu komputerowego (wydruk A4 lub A3),
• praca literacka – forma dowolna, nie przekraczająca 2 stron wydruku A4.
2. Wszystkie prace muszą być opisane czytelną informacją zawierającą:
- tytuł konkursu,
- imię i nazwisko ucznia,
- klasę i nazwę szkoły, którą uczeń reprezentuje wraz z dokładnym jej adresem i nr telefonu
- dane kontaktowe dorosłego uczestnika (w tym stopień pokrewieństwa).
3. Do pracy należy dołączyć zgodę przedstawiciela ustawowego dziecka na przetwarzanie danych osobowych (zał. 1) oraz zgodę dorosłego uczestnika, jeśli nie jest nim przedstawiciel ustawowy (zał. 2.) -warunek konieczny.
Jury będzie oceniać:
– zgodność z tematem,
– oryginalność i innowacyjność pomysłu,
– twórczą inwencję,
– sposób przygotowania i wybór materiałów,
– poprawność językową (w pracach literackich),
– estetykę.
Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni. Zwycięskie prace będzie można obejrzeć na wystawie w szkole, a w formie zdjęć na szkolnej stronie internetowej i na szkolnym profilu Facebook. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatora.
TERMIN:
Prace należy dostarczyć na adres szkoły do dn. 30.11.2022 r.
KOORDYNATOR KONKURSU:
Bogusława Seremet tel. 507871455; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
STRONA INTERNETOWA I MATERIAŁY DO POBRANIA:
Regulamin konkursu i załączniki do pobrania ze strony internetowej szkoły: sp12.jaworzno.edu.pl