IX REGIONALNY KONKURS POŚWIĘCONY POEZJI KS. JANA TWARDOWSKIEGO

IX REGIONALNY KONKURS POŚWIĘCONY POEZJI KS. JANA TWARDOWSKIEGO
„Ubogi to ten, co ma i z nikim się nie dzieli"

ORGANIZATORZY:
Szkoła Podstawowa Nr 42 w Zespole Szkół Nr 2 w Sosnowcu
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Parafia Podwyższenia Św. Krzyża w Sosnowcu

ADRESACI:
- Uczniowie klas I -VIII szkół podstawowych diecezji sosnowieckiej

CELE KONKURSU:
- rozbudzenie zainteresowań poezją religijną oraz jej promocja,
- upowszechnianie sztuki „żywego" słowa,
- poznanie twórczości ks. Jana Twardowskiego,
- kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej poezją ks. J. Twardowskiego,
- prezentacja umiejętności uczniów,
- rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów,
- promowanie wartości nieprzemijających.

ZASADY UCZESTNICTWA:

KATEGORIA PLASTYCZNA - PRZEKŁAD INTERSEMIOTYCZNY - DLA UCZNIÓW KL. I – VIII:
Uczeń indywidualnie wykonuje pracę, która będzie twórczym zilustrowaniem wybranego wiersza ks. Jana Twardowskiego. Format oraz technika pracy jest dowolna. Dopuszcza się formę płaską i przestrzenną. Praca powinna zwierać metryczkę: imię i nazwisko ucznia biorącego udział w konkursie, tytuł wiersza, nazwę szkoły, adres, telefon, imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna.
Prosimy o dołączenie do pracy plastycznej - tekstu wiersza.
Komisja konkursowa ocenia: *zgodność pracy z tematyką wybranego wiersza, *inwencję twórczą, *estetykę i samodzielność wykonania.
Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: kl. I – III. kl. IV – VI, kl. VII – VIII.

KATEGORIA RECYTATORSKA DLA UCZNIÓW KL. IV – VIII:
Recytacja wybranego wiersza ks. Jana Twardowskiego. Można wykorzystać rekwizyty. Każdy z uczestników ma do dyspozycji maksymalnie 5 minut na zaprezentowanie przygotowanego tekstu.
Komisja konkursowa ocenia w skali od 0 do 5 punktów: *stopień opanowania pamięciowego tekstu, *interpretację tekstu, *ogólne wrażenie artystyczne.

TERMINY:
Do 10.11.2022 r. (czwartek) każda szkoła może dostarczy po 3 prace plastyczne z każdej kategorii wiekowej (kl. I – III. kl. IV – VI, kl. VII – VIII) na adres: Zespół Szkół Nr 2, 41-219 Sosnowiec, ul. B. Prusa 253a.
Do dnia 10.11.2022r. (czwartek) każda szkoła zgłasza maksymalnie po trzech uczestników recytujących w danej kategorii wiekowej (ucz. klas IV- VI i ucz. klas VII - VIII) czyli maksymalnie 6 reprezentantów szkoły.
Komisja szkolna, w dowolny sposób, wyłania maksymalnie po trzech reprezentantów w danej kategorii wiekowej (uczniowie klas I - III SP, uczniowie klas IV- VI SP i uczniowie klas VII - VIII SP).
Recytacja wierszy odbędzie się 22 listopada 2022 r.(wtorek) o godz. 13:00.
(W przypadku dużej ilości zgłoszeń w kategorii recytatorskiej zostanie wyznaczony jeszcze jeden termin przesłuchań konkursowych o czym uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie).
Nagrodzeni uczniowie zostaną powiadomieni o terminie rozdania nagród indywidualnym zaproszeniem.

KOORDYNATORZY KONKURSU:
mgr Ewa Felis - tel. 530-271-889; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
mgr Klaudia Kwiatkowska - tel. 783-291-210; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
ks. mgr Tomasz Flak: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
ks. mgr Marek Skórski: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ZGŁOSZENIA uczestników w kategorii - RECYTATORSKIEJ prosimy przesyłać tylko na adres e-mailowy koordynatorów konkursu. Powinny one zawierać następujące informacje: Nazwa szkoły (dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail), imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna oraz telefon kontaktowy i e-mail, imię i nazwisko ucznia, klasa oraz tytuł wiersza.

UWAGI:
Karta zgłoszenia uczestników, metryczka do pracy plastycznej oraz zgoda rodzica będą dostępne w zakładce KONKURSY na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 2 w Sosnowcu - https://sp42.sosnowiec.pl/

Prace konkursowe ocenia jury powołane przez organizatora konkursu. Jury zastrzega sobie prawo fotografowania oraz rejestracji prezentacji. Prace plastyczne, jeśli nie zostaną odebrane do dnia 20.12.2022r. przechodzą na własność organizatora. Autorzy wyrażają zgodę na prezentację ich prac oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymagań organizacji konkursu.
Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację założeń regulaminowych.

Metryczka tutaj
Karta zgłoszenia tutaj
Zgoda rodzica tutaj