WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY „Koszulki z przesłaniem"

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY
„Koszulki z przesłaniem"

PATRONAT HONOROWY:
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

ORGANIZATOR:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzowicach

ADRESACI:
Uczniowie szkół podstawowych z klas IV-VIII województwa śląskiego.

CELE KONKURSU:
Odnalezienie w bogatej twórczości papieża Polaka najbardziej wartościowych myśli.

ZASADY UCZESTNICTWA:
XXII Dzień Papieski obchodzony będzie w Polsce i środowiskach polonijnych na całym świecie 16 października 2022 pod hasłem „Blask Prawdy" (Veritatis Splendor). Są to pierwsze słowa i zarazem tytuł dziesiątej encykliki papieża Jana Pawła II ogłoszonej 6 sierpnia 1993 r. Głównym przesłaniem wspomnianego dokumentu jest przypomnienie nauczania moralnego Kościoła w sytuacji kultury, która gubi i relatywizuje wartość ludzkiego sumienia - wielkiego daru Boga dla człowieka. Oddalając się od Boga i poszukując złudnej wolności poza samą prawdą, człowiek gubi sens i właściwą perspektywę swojego życia.
Słowa z papieskiej encykliki stały się inspiracją do zorganizowania konkursu, w którym zadaniem uczniów klas od IV do VIII będzie wykonanie na koszulce cytatu z „Veritatis splendor".

- sposób wykonania: napisanie lub zobrazowanie na koszulce za pomocą trwałej (niespieralnej) techniki cytatu z encykliki;
- format prac: koszulka w rozmiarze S, M lub L;
- do pracy powinna zostać dołączona czytelna informacja zawierająca: tytuł konkursu, imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę szkoły, którą uczeń reprezentuje wraz z dokładnym adresem, dane opiekuna wraz z numerem telefonu potrzebnym do kontaktu, zgodę wyrażoną przez rodziców na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka. Każda szkoła może nadesłać łącznie 20 prac od uczniów klas VI-VIII.

Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas: IV-VI, VII-VIII.

Jury będzie oceniać:
- oryginalność pomysłu, twórczą inwencję ucznia, sposób przygotowania i wybór materiałów, z których praca została wykonana. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatora.

TERMIN: Prace należy dostarczyć do dn. 17 października 2022 r. na adres:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
ul. Wolności 46
42-625 Pyrzowice
Prace nadesłane po upływie terminu nie będą oceniane.

28 października 2022 r. na stronie Wydziału Katechetycznego w Sosnowcu zostanie ogłoszona lista laureatów.
10 listopada 2022 r. zapraszamy uczniów wraz z opiekunem na uroczyste rozdanie dyplomów i wręczenie nagród.
Przebieg spotkania:
- powitanie o godz.10.00
- ogłoszenie wyników: wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu
- słodki poczęstunek

KOORDYNATOR KONKURSU:
mgr lic. Anna Gładkowska, tel: 604 939 060